V případě potřeby uvádíme kontakty na funkcionáře mysliveckého sdružení. Důvodem pro jejich kontaktování může být např. nález poraněné nebo uhynulé zvěře, nahlášení podezření z pytláctví či jiného poškozování přírody, dopravní nehoda způsobená srážkou se zvěří apod. Myslivecké sdružení uvítá každou informaci, která napomůže ochraně přírody a zvěře v honitbě.

Myslivecký hospodář:

Radomír Marek, tel. 732 161 481

Předseda:

Pavel Sládek, tel. 777 715 005, mail: pavel.braxator@seznam.cz

Místopředseda:

Vladislav Hladil, tel. 739 991 751