Myslivecké sdružení Vanovice – Borotín myslivecky hospodaří již několik desetiletí v honitbě tvořené katastry tří obcí – Vanovic, Drválovic a Borotína. Převážná část členů mysliveckého sdružení je také tvořena občany těchto obcí. V současnosti má myslivecké sdružení 32 řádných členů, kteří vykonávají v honitbě právo myslivosti.