Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Vanovice Honební společenstvo Vanovice IČO 47885246

POZVÁNKA

Na valnou hromadu honebního společenstva Vanovice, která se koná dne 7.12.2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Vanovice 132, 679 36 Vanovice.

Program valné hromady:

1. Zahájení

2. Volba mandátové a návrhové komise

3. Zpráva mandátové komise

4. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, sčitatele hlasů

5. Finanční zpráva

6. Výplata nájemného za roky 2003-2012 ve výši 8Kč/ha a rok, s tím, že na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 12.3.2006 se nebudou celkové částky nižší než 150 Kč vyplácet. Tyto budou převedeny ve prospěch Obecních úřadů jednotlivých obcí dle katastru.

7. Úprava stanov honebního společenstva

8. Pronájem honitby včetně nájemného do roku 2023

9. Volba nového výboru honebního společenstva

10. Diskuse

11. Usnesení

12. Závěr

ing. Sládek Bohumír, starosta HS