Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s obecním úřadem Vanovice vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU

 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/, obuvi

 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek

 Domácích potřeb – nádobí bílé i černé, skleničky – vše jen funkční

 Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek

 Hraček

VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍME NEDÁVEJTE:

elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola, lyže, dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí

Sbírka se uskuteční

ve dnech 29. a 30. dubna 2009 v době 9:00 – 10:00, 17:00 – 18:00 v Kulturním domě ve Vanovicích

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem

Děkujeme za Vaši pomoc.

Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce.