Pietní vzpomínka

 

V neděli 14. září 2014 nás ráno nepřivítalo příliž přívětivé počasí. Noční déšť zamíchal našimi představami i programem vzpomínkové akce na naše umučené spoluobčany – 70 té výročí od jejich poprav.

Ale vše se změněným scénářem, ale s plným programem proběhlo. Vznikla jen časová prodleva díky přesunu veškerého programu do Vanovic, za což jsem se snažil všem přítomným několikrát omluvit.

Akce se kromě velkého množství našich občanů i účastníků z okolních obcí zúčasnili i naši pozvaní hosté.

Zejména pak 3 z pozůstalých dětí po popravených spoluobčanech. Byli to paní Věra Holmanová, rozená Doležalová z Drválovic, která teď žije v Domě s pečovatelskou službou v Hořicích, které nacisté kromě obou rodičů Aloise a Anežky zavraždili  i další příbuzné, Vladimíra Doležala z Kochova a Vladimíra Doležala z Letovic. Dále pak paní Dagmar Dvořáková, rozená Náhlíková, dcera zavražděného řídícího učitele Josefa Náhlíka, a pan Pavel Blaha, syn zavražděné Marie Blahové z Drválovic. Všichni se svými nejbližšími příbuznými.

Čestným hostem naší vzpomínkové akce byl i pan plk. Jaroslav Vodička – předseda Českého svazu bojovníků za svobodu z Prahy.

Po slavnostním zahájení výstavy v Drválovicích, při kterém vystoupilo sourozenecké duo sester Valentových z Drválovic a slavnostní vernisáži, kterou jsem zahájil společně s hlavní osobou výstavy p. Karlem Valentou, si všichni přítomní se zájmem prohlédli vystavené exponáty a artefakty z doby protektorátu, včetně zbraní, peněz, lístků na potraviny a šatstvo, zachovaných předmětů po popravených spoluobčanech i vojenskou techniku. Ke shlednutí byly i uniformy vojsk z 2. světové války, které předváděl klub historické techniky z Letovic i z dalších měst naší vlasti. Hosté v doprovodu starosty obce p. Petra Dvořáčka si pak se zájmem prohlédli obec Drválovice s výkladem p. Pavla Blahy. Po prohlídce jsme zavítali s hosty do obce Vísky na oběd a při odjezdu položili kytici k památníku obětem z řad katolické církve. Naše další zastavení bylo u památníku v lese Na Příhoně v Drválovicích, kde jsme rovněž položením kytic a věnce vzdali hold a dík našim zavrazděným spoluobčanům. S téměř hodinovým zpožděním jsme dorazili na hřbitov ve Vanovicích, kde proběhla další část piety, u památníku obětem z řad evangelického sboru. Čestnou stráž stáli vojáci v krojích Rudé Armády. Po přivítání přítomných vystoupil s krásným kulturním programem mládežnický pěvecký sbor Kudykam a proslov se vzpomínkou pak přednesl p. farář Pavel Freitinger. Závěr patřil čestné salvě, opět v dobových ruských uniformách a jejich odchodu vše v ruském jazyce. Působivé, i když některým účastníkům střelba naháněla strach. Ze hřbitova jsme se přesunuli k naší ZŠ a MŠ Vanovice, kde se svým programem vystoupili žáci a žákyně obou našich školských zařízení. Po položení věnce k pamětní desce na budově školy, přednesl vzpomínku na řídícího učitele Josefa Náhlíka starosta obce p. Petr Dvořáček. A následoval poslední přesun do blízkého kulturního domu, kde program gradoval. Po vyslechutí naší státní hymny v podání pěveckého sboru Vlastimil a vystoupení br.předsedy ČSBS plk. Jaroslava Vodičky, přednesl hlavní projev s popisem údálostí válečných let v našich obcích i hrdinství našich spoluobčanů, starosta obce p. Petr Dvořáček. Závěr celého dne pak obstaral pěvecký sbor Vlastimil se svým koncertem. Následovalo občerstvení, o které se tentokrát postarali hasiči z Drválovic, za což jim patří velký dík.

Poděkování a obdiv hostů za zvládnutí celé akce, účast našich spoluobčanů a důstojnou připomínku tragedií , ale i hrdinství, bylo pro mě tou nejsladší odměnou za hektický den 14. září 2014.

Chtěl bych všem, kteří mě s přípravou a organizací akce pomáhali upřímně poděkovat. Snad nejvíce p. Karlu Valentovi a jeho rodině z Drválovic.

Několik fotek z popsaného průběhu akce najdete ve fotogalerii – Dění v obci. Později bude přidán i text některých proslovů.

Petr Dvořáček – starosta obce