Už je to nějakou dobu, co jste se ze sdělovacích prostředků mohli dozvědět, že Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Vanovicích uvažuje o rekonstrukci a znovuzprovoznění kostelních hodin. Zjistili jsme, že tento náš záměr má poměrně silnou odezvu i mezi dalšími obyvateli Vanovic a Drválovic, dokonce i širšího okolí, což nás velice potěšilo.

Mezitím proběhl i 3. obecní ples, jehož výtěžek byl určen právě na tuto věc. Jistě i vaším přičiněním byl letos čistý zisk 28.000 Kč. Velice vám všem za vaši podporu děkujeme.

Máme sice zažádáno o dotaci z JMK, ale i tak jsme nuceni vypsat mimořádnou sbírku určenou právě na tuto akci. Sbírka bude probíhat během měsíce dubna a května 2009. Myslíme, že tato akce – zdaří-li se – bude svědčit o sounáležitosti obyvatel našich obcí, bez ohledu na vyznání a církevní příslušnost.

Své případné dary můžete oproti potvrzení odevzdat na faře nebo na OÚ Vanovice. Dary nad 1000 Kč si můžete příští rok vyúčtovat při přiznání daně (bude vám o ně snížen daňový základ). Své příspěvky můžete zaslat i na náš účet k tomu vyčleněný u Komerční banky 43-2211250287/0100.

Za staršovstvo FS ČCE Vanovice

Lenka Freitingerová, farářka