V pondělí 19. června proběhne v obou našich obcích svoz nebezpečného odpadu. Sběrnými místy jsou prostor u hasičské zbrojnice ve Vanovicích v 15:30 a prostor u Jednoty v Drválovicích v 15:50. Nebezpečným odpadem se rozumí odpady nebezpečného charakteru jako zářivky, televizory, akumulátory, pneumatiky, zbytky olejů a barev a podobně.