6.6. 2014 - Předání přivaděče

 

 

Závěrečné foto z předání stavby – zleva – vodař Miroslav Přibyl, starosta Petr Dvořáček, stavbyvedoucí p. Kala a jednatel firmy H3 IS Blansko ing. Haška