Vyjádření ke skácení pajasanu,

protože se množí názory, že pajasan u hasičské zbrojnice  byl zdravý – uvádím toto hodnocení a vysvětlení. Již před čtyřmi roky byl zpracován odborný posudek s výsledkem, že pajasan je nutné sledovat, hlavně stav spodní části kmenové báze.

V roce 2019 jsme pozorovali odpadení kůry ve spodní části kmene a nažloutlé zbarvení listů na severní straně stromu, proto byl osloven znalec ke zhodnocení jeho stavu. V příloze přikládáme  Znalecký posudek číslo 291-3 473/19.

Kdo z vás si na sebe vezme zodpovědnost za zdraví a život osob procházejících v jeho okolí, v případě vyvrácení stromu.

Znalecký posudek