Vzhledem k epidemiologické situaci jsou pro všechna lůžková oddělení Nemocnice Boskovice s.r.o. zakázány návštěvy, a to s platností od 26.11.2009. Zákaz návštěv není časově omezen a bude platit do odvolání. Tímto není dotčen běžný provoz oddělení, ambulancí a ostatních provozů.

JUDr. Jaroslav Černý, jednatel Nemocnice Boskovice s.r.o.