V soutěži Zlatý erb, která hodnotí webové prezentace měst a obcí, jsme se z celkového počtu 25 přihlášených obcí z Jihomoravského kraje umístili na 10. místě. Přehled bodového hodnocení a výsledků naleznete na stránkách Zlatého erbu.