Památník obětem II. světové války. V souvislosti s odbojovou skupinou v okolí Drválovic bylo gestapem zatčeno celkem 53 osob, ze zatčených bylo 28 popraveno nebo umučeno. 31 osob byli obyvatelé Drválovic, 17 z nich se již nevrátilo.

z kroniky

z kroniky

z kroniky1

z kroniky1