Opatovické hradisko – výlet do tajemné minulosti

Zbytky pravěkého opevnění z časů před koncem starší doby bronzové. Do skály pod hradiskem vytesaný reliéfy básníka Petra Bezruča a skladatele J.B.Foestra, jejichž autorem je sochař Karel Otáhal. Hradisko je přístupné po červené turistické značce směřující přes Velké Opatovice a Jevíčko ke Konici.

Velká Roudka – zaniklé malé lázně

Ze staré slávy zůstaly opuštěné lázeňské budovy a Františkův pramen s kvalitní pitnou vodou.

Cetkovice – Farma CH

Výcvik jízdy na koni a projížďky v překrásné přírodě (tel. 516477376)

Kamenná stavba

Skalní útvary v lese nedaleko od Malé Roudky a Svárova, která při troše fantazie představují koňská spřežení a svatební kočáry. Nejpodobnější je kočár první, v němž prý jel ženich s nevěstou. K místu se váže pověst o kuchařce, která nedochvilné svatebčany nechala zkamenět. Přístup po červené turistické značce z Velké Roudky nebo cestou odbočující ze silnice od Malé Roudky na okraji Svárova.

Z Malé Roudky cestou na Bzovici

Malá Roudka – Bezděčí – okolo kapličky zpět ke Bzovici. Z úbočí pod vrcholem, kde bývala vojenská pozorovatelna, pohled na panorama zvlněné krajiny Drahanské vrchoviny. Nulliporové vápence: Přibližně 700 m severovýchodně od Světlé jsou v terénu patrné jámy bývalých povrchových lomů se zbytky ložisek vápence se zkamenělinami živočichů bývalého moře – řasy rodu Nullipora.

Kaple sv. Anny

Východně od obce Šebetov mezi areálem zámku a místní částí Kapouňata na nápadné, úzce klenuté vyvýšenině stojí kostelík v gotickém slohu, zasvěcený také sv. Anně. Krásná stavba z režných cihel je dokladem dobového romantismu a v regionu Malé Hané je zcela ojedinělá, spolu s listnatými porosty v okolí a rybníkem na úpatí svahu tvoří malebný, esteticky zajímavý krajinářský celek.

Mořicův dvůr

Zemědělský dvůr severně od Šebetova. Příjezdová komunikace je lemovaná oboustranou alejí topolů o průměru 20-70 cm a výšce cca 20 m, další výjimečné stromy se nacházejí před obytným domem na náměstíčku (javory o průměru 65, 70, 75 cm), za tímto domem (jírovec maďal o průměru 105 cm), na severní a východní straně areálu (javor mleč o průměru 85 cm a výšce 30 m a další) u rybníčků u cesty (jírovec maďal, více kusů o průměru 60-100 cm).

Vrchhora

Kopec nad Uhřicemi, odkud je velmi daleký rozhled. Na vrcholu (544 m n. m.) modrá turistická značka od Jaroměřic na Pohoru (4 km, možnost občerstvení) a na okraj přírodního parku Řehořkovo Kořenecko.

Nádrž Lipina a starý zavlažoací systém

Vodní nádrž Lipina leží jižně od obce Uhřice. Bývala součástí důmyslného systému závlahy mezofilních (střídavě vlhkých) luk podél Uhřického potoka, postaveného v letech 1927-1929. Zbytkystarého zavlažovacího systému se nacházejí podél cesty ze Světlé k železniční zastávce u potoka a v okolních loukách. Možnost koupání a rybaření (revír MRS Jevíčko).

Durana – výlet do nedávného středověku

Východně od obce Úsobrno na návrší Durana leží zbytky starobylého hradu. Hradiště zaniklo v 2. pol. 13. století. Dle vyprávění zde sídlila kněžna, která sem lákala pocestné rytíře a před ránem je vraždila. Hradiště mělo kruhový tvar o průměru 50 – 60 metrů. Areál je obklopen příkopem širokým 4 – 6 metrů s valem. K hradišti vede žlutá ruristická značka směrem na Šubířov.

Duraně – přírodní rezervace nad Duranským potokem

Jedinečný komlpex bukových porostů s exempláři mohutných jedlí. Pro přístup z obce lze použít žlutou turistickou značku.

Cestou z Velkých Opatovic k Jevíčku

Příjemná procházka přes sedlo pod vrcholem Smržovec – vodní nádrž Smolná – Červený kopec s pomátníkem letecké havárie a Napoleonským památníkem – starobylé Jevíčko – kostelík sv. Bartoloměje – sanatorium Smolná – Opatovice.