Výšlap na Čertovec a kamennou svatbu

Po cestě k severozápadu vystoupáme po zalesněném úbočí vrchu Čertovec (513 m) až na červenou turistickou značku, která nás povede dál pod příkrým srázem lesnatého hřebene až ke skalním útvarům opředeným pověstmi o zkamenělé svatbě. Při troše fantazie lze uvidět koňská spřežení a svatební kočáry. Nejpodobnější je kočár první, v němž prý jel ženich s nevěstou. Kdysi dávno byla prý v jedné dědině svatba, svatebčané se tuze dlouho zdrželi v hospodě a byli ve zlosti zakleti kuchařkami, které se jich nemohli dočkat nad uvařeným jídlem. Vyprávěči na Malé Hané neopomenuli připomenout, že „za staréch času to belo tak, že jak hdo komo řekl, tém se proměnil. Deš nekomo řekl te žabo, bel žabó, deš řekl sviňo, bel sviňó“.

Velká Roudka – zaniklé malé lázně

Kdysi dávno se říkalo mezi domácími „Kópele v Hrobé Ródce“. Když zde v 80. letech minulého století končil provoz tehdy už jen rekreačního střediska, měly více jak stopadesátiletou tradici. Novodobé lázně byly zde založeny majitelem borotínského panství v roce 1805 v místě, které se jako léčebné a lázeňské traduje již od 15. století. Dodnes zde uvidíme vydatný Františkův pramen, který poskytuje velmi kvalitní pitnou vodu. Do malebného lázeňského údolíčka vede červená turistická značka směrem na Velké Opatovice, ke které se dostaneme cestou, která vychází z Vanovic směrem na severozápad k vrchu Čertovec (cca 4 km, počátek cesty viz výše).

Další turistické aktivity

Zdejší terény jsou vhodné pro pěší turistiku, cykloturistiku, za příhodných sněhových podmínek i pro lyžování (běžky). Dále je zde možnost jízdy na koních, agroturistiky, sběru hub a lesních plodů. V obci je též pohostinství, kde je možno si zahrát kulečník. V místním kulturním domě se tradičně pořádají různé společenské akce jako plesy a zábavy. V krásném sále na Záložně se konají výstavy, koncerty a další kulturní akce.