Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

dnešní slovo nemohu začít ničím jiným, než právě skončenými volbami do EP. Jak jste jistě poznali, rád se děním v naší obci chlubím a jsem na úspěchy patřičně hrdý. To bohužel nelze říct o naší účasti při posledních volbách do EP, kde jsme získali neslavný primát obce s nejnižší účastí v rámci okresu Blansko. Zvláště nezájem ve Vanovicích byl neskutečný. Chtěl bych ale touto cestou poděkovat všem členům okrskových komisí, kteří během 3 dnů odvedli kvalitní práci.

A nyní k dalším událostem v obci. V minulém týdnu jsme zahájili nejdůležitější akci v obci v letošním roce, což je celková rekonstrukce elektroinstalace v KD, včetně opravy omítek a malby. Akce potrvá asi 2 měsíce a náklady na realizaci činí 1,2 mil Kč. Byly zahájeny přípravné práce na další etapu opravy místní komunikace od zahradnictví ke středisku Agrospolu. Při zaměření hranice stávající cesty byla právem zpochybněna její trasa, která výrazně zasahuje do soukromých pozemků. Obec však na jejich odkoupení nemá finanční prostředky. Proto bude nejprve opraven úsek od křižovatky na Borotín, po odbočku k váze. Na zbývající úsek musí být zpracován geometrický plán a poté zahájeno jednání s vlastníky o možnost jejich odkoupení. Teprve potom je možné zbytek silnice opravit. Tolik jen na vysvětlenou, proč začínáme z obou konců. Při opravě komunikace zrealizujeme i instalaci retardéru v Drválovicích.

Již dnes musím konstatovat, že se vlivem hospodářské krize významně zhoršila finanční situace obce. Na příštím zasedání budeme projednávat redukci výdajů na letošní rok, vzhledem k tomu, že nejsou naplňovány hlavně daňové příjmy. Dotkne se to zejména regulace vytápění ve škole, opravy požární nádrže i dalších oprav místních komunikací. Nedaří se nám i nadále prodat připravené pozemky v Drválovicích, ani ve Vanovicích a limituje nás i splácení úvěru, ročně 1,2 mil Kč. Již dnes vím, že závěr roku i přes přijatá opatření bude napjatý, možná i kritický.

Veškeré investiční akce roku 2010 budeme přísně směrovat k akcím, na které bude možné požádat o podporu v rámci Programu rozvoje venkova, osa IV. Leader, aby se nám 70 % nákladů podařilo ušetřit.

Ještě k některým dalším akcím v obci. Zastupitelstvo schválilo na svém posledním zasedání projekt na rekonstrukci zeleně a cest na našem hřbitově. Tento projekt bude podán v rámci žádosti MR Malá Haná v září letošního roku na Ministerstvo životního prostředí a budeme žádat o podporu při financování. Dále byla objednána pasportizace kanalizací v obou obcích a zpracování kanalizačního řádu obce, což potřebujeme pro příští rok, kdy budeme požadovat prodloužení výjimky na vypouštění odpadních vod. K vodě ještě jednu poznámku. Již jsme obdrželi rozbor vody z vrtu u autostrády. Bohužel voda obsahuje velké množství sloučenin síry a je pro pitné účely nepoužitelná. V hledání dalších zdrojů budeme ve spolupráci s Geotestem Brno i nadále intenzivně pokračovat.

Petr Dvořáček – starosta obce

Zprávy z radnice

Zastupitelstvo obce, kterého se na mimořádném zasedání konaném 26.5.2009 v Drválovicích zúčastnilo 6 členů, schválilo:

– zprávu o kontrole usnesení z 29. jednání zastupitelstva obce

– zprávy o činnosti výborů za uplynulé období

– rozpočtové opatření č.1, navýšení na straně příjmů i výdajů 34.600,- Kč

– změnu ÚPO za účelem výstavby fotovoltaické elektrárny s tím, že náklady na změnu ÚPO uhradí realizátor výstavby

– umístění dopravního značení „Obytná zóna“ v Karlově ulici a Na hrázi

– přijetí účelové dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2009 v rámci Programu rozvoje venkova, na opravu místní komunikace, ve výši 152.000,- Kč

– realizaci obnovy zeleně na evangelickém hřbitově ve Vanovicích dle projektu firmy Matoušek Jevíčko

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

– zprávu o stavu na plánovaných akcích

– zápis z kontrolní povodňové prohlídky, provedené 28.4.2009

– žádost o vyjádření k existenci sítí – KAN-servis, Brno

– oznámení MěÚ Boskovice o zahájení stavebního řízení ve věci stavebních úprav RD Vanovice 63 – Petr Sedlák, Brno

– souhlas MěÚ Boskovice s předčasným používáním části objektu „rekonstrukce stájí pro prasata“ – Agrospol Knínice

– žádost o řešení situace v Karlově ulici

Zastupitelstvo obce ukládá:

– přijmout opatření k závadám zjištěným při povodňové prohlídce

– zajistit vyjádření DI Blansko a MěÚ Boskovice ve věci osazení dopravního značení v Karlově ulici a Na hrázi

– provést urgenci údržby zahrady na p.č. 225 v k.ú. Vanovice

Příští řádné jednání zastupitelstva obce se uskuteční v úterý 14. července v 18 hodin v zasedačce Obecního úřadu ve Vanovicích

Výsledky voleb do Evropského parlamentu

Vanovice / Drválovice / Celkově

Zapsaných voličů – 338 / 97 / 435

Vydaných obálek – 68 / 31 / 99

Platných hlasů – 68 / 31 / 99

Účast – 20,12% / 31,96% / 22,76%

Počet hlasů voleným stranám:

Vanovice / Drválovice / Celkově

KSČM – 16 / 7 / 23

KDU – ČSL – 8 / 10 / 18

ODS – 14 / 4 / 18

ČSSD – 15 / 2 / 17

SNK Evropští demokraté – 4 / 1 / 5

Suverenita – 5 / 0 / 5

Starostové a nezávislí – 2 / 2 / 4

Str. důstojného života – 0 / 3 / 3

Věci veřejné – 0 / 1 / 1

Humanistická strana – 1 / 0 / 1

Moravané – 1 / 0 / 1

Str. svobodných občanů – 1 / 0 /1

Strana zelených – 0 / 1 / 1

Zelení – 1 / 0 / 1

Účast ve volbách byla v naší obci nejnižší z celého okresu Blansko. Kompletní výsledky voleb najdete na webu www.volby.cz

Hasiči soutěžili

V sobotu 30. května proběhlo v Borotíně okrskové kolo soutěže v požárním sportu. Náš tým mužů obsadil hezké 5. místo z 12 účastníků. Uspěli jsme i v kategorii veteránů, kde z 6 účastníků skončilo mužstvo Vanovic na 3. místě.

Hasičský výlet

SDH Vanovice zve všechny občany a děti na Hasičský výlet, který se koná v neděli 5. července od 15 hodin v Sadě Svobody v Drválovicích. Bohaté občerstvení zajištěno, k tanci a poslechu hraje ABC Boskovice.

Koncert

V sobotu 20. června od 18 hodin se v evangelickém kostele ve Vanovicích uskuteční koncert houslového souboru, pod vedením učitele Libora Suchého.

Nabídka dřevěných lisovaných briket

Opět nabízíme občanům možnost objednávky dřevěných lisovaných briket. Oproti loňskému roku se cena zvýšila a objednat lze opět pouze jeden druh briket. Jedná se o nejčastěji objednávaný druh a to ekobrikety z tvrdého dřeva, balené po 10 kg. Jedna paleta obsahuje 1 tunu a její cena by neměla přesáhnout 4.300,- Kč.

Cena je platná při odběru plně vytíženého kamionu, což je 24 palet. V případě výrazně vyššího zájmu se pokusíme dohodnout s dodavatelem zajištění kompletního pokrytí objednávek. Toto jednání bude zahájeno až v případě, že bude dostatek zájemců a pravděpodobně by došlo k dalšímu navýšení ceny. To hrozí i v případě malého zájmu.

Objednávky se přijímají na obecním úřadě do 26.června 2009. Při objednání bude vybírána záloha 4.000,- Kč za paletu.

Malá kopaná

IV. Liga

Po špatném začátku sezóny se naši hráči propracovali už na 8. místo tabulky. Cenná je zejména výhra nad suverénem soutěže z Čížovek, který ve Vanovicích utrpěl první bodovou ztrátu vůbec.

SK Jestřebí – Vanovice 3:1

Vanovice – Moravan Svitávka 1:1

Vanovice – FK Obora 6:1

Tuzemák Boskovice – Vanovice 6:2

Vanovice – Dynamo Čížovky 3:2

V posledním domácím zápase jarní části vyzvou Panthers Vanovice v sobotu 20.6. od 17 hodin FP Paradox Blansko.

Jubilanti v červnu

Blahopřejeme oslavenkyni, která v červnu slaví významné životní jubileum.

Paní Anna Hrdá 80 let Drválovice

Vítáme do života

Ondřeji Kopečnému, který se narodil 18. května 2009 a Noemi Smékalové, která se narodila 6. června 2009, přejeme do života vše nejlepší

Rozloučili jsme se

S paní Marií Kohoutkovou Drválovice 9

+ 27. 4. 83 let

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast