Slovo starosty

Vážení spoluobčané, květnové vydání našeho Zpravodaje jsem začínal pozvánkou na oslavy 65. výročí osvobození naší vlasti, které pak za velké účasti našich spoluobčanů uskutečnily. Začali jsme připomenutím hrůz 2. Světové války u památníku ve Vanovicích, pokračovali lampiónovým průvodem k památníku v Drválovicích, kde vystoupili žáci naší školy, pěvecký sbor Vlastimil a v neposlední řadě i ing. Vladimír Hruška s emotivní vzpomínkou pana Pavla Blahy na poslední dny jeho maminky před popravou Na Pankráci. Byli jsme rádi, že se p. Pavel Blaha s manželkou celých našich oslav také zúčastnil. K oběma památníkům jsme položili věnce a slíbili si, že nikdy nezapomeneme. Na závěr jsme se přesunuli na výletiště, kde drválovští hasiči připravili pro účastníky občerstvení a zapálena byla slavnostní vatra. Byla to krásná a důstojná oslava.

Poslední týdny postihly celou Moravu vydatné deště, které také zabrzdily údržbu zeleně zejména v Drválovicích, tráva je přerostlá a naši pracovníci na VPP mají se svojí technikou velice ztíženou práci. V rámci schválené evropské dotace jsme jim zakoupili další novou sekačku i křovinořez, tak lze doufat, že se vše rychle dožene. A tím jsem se již dostal k právě zahájené letošní největší akci v obci. Vybraná firma Deas Boskovice v minulém týdnu bez ohledu na počasí zahájila realizaci obnovy prostorů před hasičárnou, včetně chodníčku podél Fabriky. Pak se bude pokračovat v prostoru k faře a ke škole, kde již na úvod byla vzorově omlazena lípa. V rámci akce se počítá s doplněním 3 ks laviček u fabriky a odpadkových košů. Akci chceme dokončit nejpozději do konce června, protože již 31. července zde proběhne avizovaný „Malohanácké řemeslné jarmark“. Obec se i nadále potýká s finančními problémy. I přes další jednání se nám doposud nepodařilo prodat pozemky v Drválovicích. Stále trvá nabídka našim občanům. Máte-li zájem si postavit na krásném místě v Drválovicích svůj domek, přijďte, dohodneme se a pomůžeme i se stavebním řízením. Dokud obec prostředky nezíská, není možné pokračovat v letošních naplánovaných akcích. Navíc si musíme zajistit další překlenovací úvěr, tak abychom mohli předfinancovat výše uvedenou dotační akci. Z této investice se nám vrátí 70 % ve formě dotace z EU, ale až za 7 měsíců. Jsem rád, že se podařilo zajistit v obou našich obcích opravy největších výtluků na krajských silnicích.

Ve dnech 28. a 29. 5. proběhly i v našich obcích parlamentní volby. Účast našich občanů na nich byla již tradičně podprůměrná. Chci se omluvit, že nebyly vyhlášeny rozhlasem jejich výsledky hned po sečtení hlasů, ale až počátkem dalšího týdne, Proto jsou výsledky hlasování vloženy do Zpravodaje formou přílohy. Nebudu komentovat jejich výsledky v rámci ČR. Jsem rád, že žiji v obci, kde tomu je mezi mými spoluobčany trochu jinak. Je škoda, že nás nečeká rozvoj, ale útlum, a že to nezaplatí ti, co to způsobili, ale ti co za nic nemohou. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem členům okrskových volebních komisí v obou našich obcích za dobře odvedenou práci.

Pozvánky na další akce naleznete v další části Zpravodaje, nejvíce mě mrzí to posunutí zájezdu do Vanovic v Čechách.

Závěrem bych se ještě chtěl omluvit pozorným čtenářům Blanenského deníku za nepřesnosti v letopočtech kolem výstavby evangelického kostela.

Petr Dvořáček – starosta

Zprávy z radnice

Zastupitelstvo obce, kterého se na 40. zasedání konaném 1.6.2010 ve Vanovicích zúčastnilo 8 členů, schválilo:

– smlouvu s Jmk na přidělení dotace z programu Rozvoje venkova na úroky z úvěru na rozšíření infrastruktury ve výši 130.000,- Kč a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu

– smlouvu se společností EKO-KOM o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů

– kupní smlouvu se společností Českomoravský Holding, a.s. na prodej pozemků p.č. 297/10 o výměře 904 m2, p.č. 297/11 o výměře 904 m2, p.č. 297/12 o výměře 903 m2, p.č. 297/13 o výměře 902 m2, p.č. 297/14 o výměře 903 m2, p.č. 297/15 o výměře 902 m2, p.č. 297/16 o výměře 902 m2, p.č. 297/17 o výměře 902 m2, p.č. 297/18 o výměře 1.337 m2 a p.č. 297/19 o výměře 868 m2, vše v k.ú. Drválovice, včetně dodatku o uhrazení blokační zálohy ve výši 350.00,- Kč a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. Celková kupní cena 3.500.000,- Kč

– v případě neuhrazení kupní smlouvy z bodu 3. uzavření úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou na částku do 1 mil Kč, na předfinancování „Obnovy MK v obci Vanovice“

– příspěvek 1000,- Kč na činnost Aktivu zasloužilých hasičů okresu Blansko

– zapojení ZŠ Vanovice do projektů MAS Partnerství venkova „Našim dětem“ a „Cestička do školy“, včetně spolufinancování obcí Vanovice

Zastupitelstvo obce bere na vědomí

– zprávu o stavu na plánovaných akcích

– vyjádření Agrospolu Knínice k stížnosti na poškozování cest

– vyjádření ZVHS Brno k žádosti o vyčištění vodního díla

– sdělení MAS Partnerství venkova o nepřidělení dotace na modernizaci KD ve Vanovicích

– stížnost na stékání vody z obecní cesty na soukromý pozemek – Zdeněk Dokoupil, Vanovice

– žádost o skácení ořechu na obecním pozemku – Lubomír Šindelář, Vanovice

Zastupitelstvo obce ukládá

– zaktualizovat povinné údaje na obecním webu

– prošetřit stížnost na stékání vody na soukromý pozemek

– posoudit stav ořechu na obecním pozemku

Příští řádné jednání zastupitelstva obce se uskuteční v úterý 29. června od 18 hodin v zasedačce Obecního úřadu ve Vanovicích.

Oznámení o obnově katastrálního operátu

OÚ Vanovice oznamuje, že v k.ú Vanovice a v k.ú. Drválovice byl katastrální operát obnoven přepracováním do digitálního vyjádření a doplněn údaji o pozemcích dosud evidovaných ve zjednodušené evidenci. Tento bude vyložen k veřejnému nahlédnutí na OÚ Vanovice v pracovních dnech od 16.6. do 29.6.2010 od 8 do 15 hodin, přičemž ve dnech 16.6. a 23.6. od 8 do 17 hodin bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec Katastrálního úřadu.

V ostatní dny bude možno do operátu nahlédnout i na Katastrálním úřadě v Boskovicích v úřední dny (pondělí, středa) od 8 do 17 hodin, v neúřední dny od 8 do 13 hodin.

Více informací na úřední desce OÚ Vanovice a na webových stránkách obce.

Změna zájezdu do Vanovic v okrese Ml. Boleslav

Obec Vanovice pořádá zájezd na oslavy 630. výročí založení obce Vanovice v okrese Mladá Boleslav, které proběhnou v sobotu 11. září. Odjezd bude cca v 7:00 od obecního úřadu ve Vanovicích, návrat je plánován v pozdních večerních hodinách.

Ke změně termínu došlo vzhledem k přesunutí hudebního festivalu na letiště Milovice, což znemožnilo důstojné konání oslav. Občané, kteří mají zájem o vrácení uhrazených záloh, si je můžou vyzvednout na obecním úřadě. V opačném případě budou přihlášky brány jako platné na nový termín 11. září. V současné době je kapacita busu naplněna.

Změna termínu koncertu v kostele

Obec Vanovice a FSČCE Vanovice zve všechny občany na koncert pěveckého sboru VOX IUVENALIS (www.vox.vutbr.cz), který se uskuteční v pátek 18.června v 18 hodin v evangelickém kostele ve Vanovicích.

Koncert původně plánovaný na 11. června se nekoná.

Koncert mladých talentů z Vanovic a Drválovic

V neděli 20. června od 18 hodin proběhne v kinosále na Záložně již II. koncert mladých talentů z Vanovic a Drválovic. Jménem organizátorů zveme na tuto, loni velice vydařenou akci, všechny občany.

Hasičský výlet

SDH Vanovice pořádá v pondělí 5. července od 16 hodin v Sadě svobody v Drválovicích Hasičský výlet. Připraveno bude pestré občerstvení pro děti i dospělé, k tanci a poslechu zahraje ABC rock Boskovice.

Nabídka dřevěných lisovaných briket

Jelikož není plně vytížen druhý kamion briket, prodlužujeme lhůtu na objednání do 18. června.

Oproti loňskému roku zůstala cena nezměněná a objednat lze opět pouze jeden druh briket. Jedná se o nejčastěji objednávaný druh a to ekobrikety z tvrdého dřeva plné, o průměru 90 mm, balené po 10 kg. Jedna paleta obsahuje 1 t. a její cena by neměla přesáhnout 4.300,- Kč.

Cena je platná při odběru plně vytíženého kamionu, což je 24 palet.

Objednávky se přijímají na obecním úřadě do 18. června 2010. Při objednání je vybírána záloha 4.000,- Kč za paletu.

Malá kopaná

IV. liga

Moravan Svitávka – Vanovice 8:1

Vanovice – Olešná 0:4

Vanovice – SK Jestřebí 10:5

První výhry se dočkali naši fotbalisté, když na svém hřišti přestříleli SK Jestřebí. V dalších domácích zápasech se utkají 12. června s FC Dynamo Čížovky a 19. června s týmem Tuzemák Boskovice. Oba zápasy začínají v 17 hodin.

Jubilanti v červnu

Blahopřejeme oslavencům, kteří v červnu slaví významné životní jubileum.

Pan Josef Buryška 75 let Vanovice

Paní Alena Skřipská 70 let Drválovice

Pan Vlastimil Rejda 50 let Vanovice

Pan Miroslav Čížek 50 let Vanovice