Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

protože náš zpravodaj dnes vychází v prázdninovém vydání i čase, chtěl bych se s vámi v úvodu podělit o radost, kterou nám připravily naše děti v závěru měsíce června. První byl koncert žáků z našich obcí, kteří navštěvují hudební školy v Letovicích, Boskovicích a V. Opatovicích, který s plným nasazením a iniciativou připravila s dětmi Marie Kohoutková z Drválovic. V krátkém čase a bez finančních nákladů jsme byli utvrzeni našimi dětmi, že nejen krádeže, rozbíjení obecního majetku a další projevy vandalství jsou součástí naší obce, ale i velká a tradiční kulturnost našich spoluobčanů. Děkuji paní Kohoutkové i dětem za krásný hudební zážitek. Již následující den, 30. června jsme tradičně slavnostně zakončili v sále na Záložně uplynulý školní rok. Rozloučili jsme se s 2 žáky 5 tř., kteří naši školu opouštějí, ocenili jsme nejlepší žáky jednotlivých tříd. Vyhodnocen byl i nejlepší návrh na dětské hřiště za KD, které děti navrhovaly, a rodiče Valentovi z Drválovic určitě měli radost, že to byl návrh jejich dcery Zuzky. Založená tradice společného zahájení a zakončení školního roku bude jistě dále pokračovat. A nyní k dalším událostem v obci.

Úspěšně pokračuje celková rekonstrukce elektroinstalace v KD, která je stěžejní akcí letošního roku. Akce musí být včetně vymalování dokončena do konce prázdnin. Bude tak odstraněn velký problém i nebezpečí, který náš KD v sobě skrýval. Bohužel v KD došlo k vloupání a krádeži počítače v knihovně a rozbití nových dveří, což tuto malou radost z KD kazí.

Firma Deas Boskovice, provedla plánovanou opravu části místní komunikace kolem střediska Agrospolu a dále instalaci plánovaného retardéru v Drválovicích. Celkové náklady stavby byly 400 tis Kč. Na opravu jsme obdrželi dotaci z Jm kraje, ve výši 150 tis Kč.

Zastupitelstvo se na svém posledním zasedání kromě jiného zabývalo našim rozpočtem na letošní rok. Bylo konstatováno, že v důsledku krize nebudou naplněny naše plánované příjmy a proto 2. polovina roku bude vyžadovat redukci výdajů. Rovněž negativně na náš rozpočet působí to, že se nedaří prodat stavební pozemky v Drválovicích, i když náš rozpočet alespoň s částkou 250 tis počítal. Proto jsme schválili nabídku firmy Instav Vyškov, která by měla zájem na části těchto pozemků, asi 3 tis m2, postavit penzion pro seniory a postižené děti. Kapacita zařízení by byla asi 100 lidí. Pro personál, kde se počítá s asi 50 ti zaměstnanci, by byly postaveny na zbylých pozemcích rodinné domky. Přínos pro obec obrovský, ve všech směrech. Zastupitelstvo bylo jednoznačně pro. Jsou však 2 problémy. Jednak zajištění pitné vody, asi 0,3m3/s a dále to, že náš územní plán má určeny tyto pozemky k bytové výstavbě a ne k občanské vybavenosti.

Pokračuje zpracování pasportizace kanalizací v našich obcích. Určitě jste se již setkali s pracovníky firmy, kteří akci zajišťují. Mohu vám říct, že hledání jednotlivých starých větví kanalizace, měření jejího průměru i způsob napojení jednotlivých domů je skutečně velký problém. Věřím, že tento letitý nedostatek v obci odstraníme. I nadále počítáme, že ve Vanovicích bude kanalizace smíšená, to je pro odvod povrchové a dešťové vody i splašků, v Drválovicích i nadále jen na odvod povrchové a dešťové vody. Proto zde i nadále platí zákaz napojování odpadů z domácností. Nová výstavba je navíc limitována povinností výstavby domovních ČOV.

Jak najdete v našem usnesení, zastupitelstvo vyhlásilo výběrové řízení na místo účetní a administrativní pracovnice. Podmínky jsou vyvěšeny na úřední tabuli na obci i na webu obce. Rovněž jsme souhlasili s rozšířením služeb v naší obci o masáže, které bude zpočátku na telefonickou objednávku provádět slečna Lucie Dvořáčková, v případě zájmu počítáme s pravidelnou činností v určitou provozní dobou. Využijte této možnosti, bez nutnosti dojíždění do okolních obcí.

MAS Partnerství venkova vyhlásí v pondělí 27.7. svoji první a jedinou výzvu na podporu žádostí obcí, církví, neziskovek a zemědělských podnikatelů v oblasti občanského vybavení, infrastruktury i modernizací. Školení žadatelů bude v pondělí v Letovicích a ve středu 29.7. v 16 hod ve Vískách.

Tolik k některým událostem a dění v obci.

Petr Dvořáček – starosta obce

Zprávy z radnice

Zastupitelstvo obce, kterého se na 31. zasedání konaném 14.7.2009 ve Vanovicích zúčastnilo 7 členů, schválilo:

– zprávu o kontrole usnesení z 30. jednání zastupitelstva obce

– zprávy o činnosti výborů za uplynulé období

– novou zřizovací listinu ZŠ Vanovice

– pronájem prostor v kulturním domě pro masérské služby

– záměr firmy Instav Vyškov na zbudování penzionu pro 100 osob v místě plánované výstavby v Drválovicích

– vyhlášení výběrového řízení na funkci „účetní a administrativní pracovník“

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

– zprávu o stavu na plánovaných akcích

– poděkování Diakonie Broumov za uspořádání humanitární sbírky

Zastupitelstvo obce ukládá:

– připravit novou smlouvu o výpůjčce se ZŠ Vanovice

Příští řádné jednání zastupitelstva obce se uskuteční v úterý 25. srpna v 18 hodin v zasedačce Obecního úřadu v Drválovicích

Upozornění na platnost vyhlášky

Opětovně upozorňujeme na platnost vyhlášky o zákazu pobíhání psů na veřejném prostranství a dále vyzýváme majitele, aby při procházkách odstraňovali exkrementy svých psích miláčků.

Nabídka masážních služeb

Ke kadeřnictví a pedikúře přibývá v naší obci i možnost masáží zad, šíje a končetin, které bude v kulturním domě poskytovat Lucie Dvořáčková.

Bližší informace a případné objednávky na telefonu 721 26 11 88.

Hasičský výlet

SDH Drválovice zve všechny občany a děti na Hasičský výlet, který se koná v neděli 2. srpna od 15 hodin v Sadě Svobody v Drválovicích. Bohaté občerstvení zajištěno, k tanci a poslechu hraje Medium Blansko

Koncert

V sobotu 25. července od 18 hodin se v evangelickém kostele ve Vanovicích uskuteční koncert vokálního souboru La Via, o.s. z Přibyslavi, který ve svém programu uvede starou českou hudbu a spirituály. Všechny občany srdečně zvou pořadatelé – Obec Vanovice a Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Vanovicích.

Vstupné dobrovolné

Volejbalový turnaj

V sobotu 8. srpna se na víceúčelovém hřišti uskuteční již pátý ročník volejbalového turnaje smíšených amatérských týmů.

Zahájení turnaje proběhne v 8:30 a v průběhu celého dne bude připraveno bohaté občerstvení včetně uzeného masa, točeného piva a nealka. Po skončení turnaje bude následovat posezení při reprodukované hudbě.

Nabídka pro mládež z naší obce

Obec Vanovice ve spolupráci se Sokolem Vanovice nabízejí v rámci prázdninové akce volné hodiny na víceúčelovém hřišti a to pro školou povinnou mládež z naší obce. Možnost zapůjčení tenisových raket. Bližší informace podá správce hřiště František Kubín na telefonu 721 65 14 52.

Stolní tenis

Umístění našich hráčů v okresním žebříčku v sezóně 2008/09. V závorce umístění po sezóně 2007/08.

58. František Kubín (71)

71. Roman Klement (63)

71. Petr Havlíček (70)

75. Petr Novák (104)

100. Michal Gonšor (120)

110. Zbyněk Tajovský (119)

144. Pavel Lébiš st. (155)

152. Petr Kubín (-)

193. Roman Audy (181)

220. Pavel Gonšor (263)

238. Radek Chlup (247)

258. Jiří Dokoupil (229)

294. Pavel Lébiš ml. (274)

302. Adam Roza (281)

Malá kopaná

IV. Liga

Hráčům malé kopané skončila první polovina sezóny, ve které získali 14 bodů a letní přestávku stráví na 7. místě.

Malá Roudka – Vanovice 6:3

Vanovice – Paradox Blansko 4:4

FC Dlouhá Lhota – Vanovice 1:3

Podzimní část zahajuje 22. srpna a v domácím prostředí se Panthers Vanovice představí poprvé v sobotu 29.8. od 17 hodin v zápase s týmem Oknostyl Rohozec.

Jubilanti v červenci a srpnu

Blahopřejeme oslavencům, kteří v červenci a srpnu slaví významné životní jubileum.

Červenec

Paní Libuše Ambrozová 70 let Vanovice

Pan Vladimír Lizna 60 let Vanovice

Srpen

Paní Jaroslava Janesová 75 let Vanovice

Pan František Sedláček 75 let Vanovice

Pan Miroslav Paichl 60 let Vanovice

Pan Josef Čaloud 50 let Vanovice

Vítáme do života

Janu Přibylovi, který se narodil 15. července 2009, přejeme do života vše nejlepší