Slovo starosty

Vážení spoluobčané, je tu červenec a s tím pro naše děti očekávaná doba prázdnin. Začnu dnes snad již tradičním zakončením školního roku, který jsme slavnostně uzavřeli v sále na Záložně 30. června. Akce již tradičně v optimistickém duchu s kulturním programem, předáním vysvědčení, oceněním nejlepších žáků a letos opět smutným až dojemným loučením se se sedmi páťáky, kteří z naší školy postoupili do vyšších ročníků. Snad jim bude malou útěchou i finanční příspěvek obce do dalších školních let. Slavnostnímu zakončení školního roku předcházel nádherný koncert pěveckého sboru vysokoškoláků z Brna dne 18. června a dále již druhý koncert žáků hudebních škol z naší obce. Sledovat to zaujetí, ten roční pokrok u všech vystupujících, to byl pro nás určitě zážitek. Chtěl bych poděkovat paní Kohoutkové z Drválovic, díky které se tato snad již tradice založila. A díky všem rodičům, kteří své děti do hudebních škol posílají. Mám takové krédo – kulturní člověk neubližuje, nekrade a hlavně nestřílí na lidi.

A nyní několik pohledů na dění v obci. Jak jste již doufám všichni zaregistrovali, byly z dotačního titulu MAS Partnerství venkova obnoveny a opraveny místní komunikace u hasičárny, u školy i u evangelického kostela. Čekáme ještě na doplnění laviček a odpadkových košů a akce bude vyúčtována. Na předfinancování byl sjednán úvěr ve výši 900 tis Kč. Z této investice se nám vrátí 70 % ve formě dotace z EU, ale až za 7 měsíců. I proto jsme se na posledním jednání zastupitelstva rozhodli ukončit spolupráci s developerskými firmami a zahájit přímý prodej stavebních míst v Drválovicích, za značně sníženou cenu 200 Kč/m2. Vyzývám i tímto hlavně naše mladé spoluobčany, pojďte využít tuto možnost, a pokud chcete mít naši obec jako svůj domov, přijďte. Co by za to dala generace před vámi, kdyby mohla v obci stavět.

V dnešním Zpravodaji najdete spoustu pozvánek na kulturní a společenské akce. Víme, že jsme si toho nabrali trochu moc, ale snad takový jarmark, cyklovýlet, koncerty v kostele, ale i zábavy v krásném prostředí v Drválovicích stojí za to a nenecháte si je ujít.

Chtěl bych také upozornit všechny občany, že po úpravě je uzavřena skládka na Stádlech. Předpokládáme, že po navezení další ornice prostor vysázíme ovocnými stromy. A možná poslední věc. Po vyhlášení v nejbližší době provedeme v Drválovicích odečty vodoměrů a od této doby bude voda opět zpoplatněna. Výsledky všech rozborů potvrzují, že voda splňuje všechny požadované parametry.

Ještě v závěru chci upozornit, že plánovaný zájezd do Vanovic se uskuteční 11. září 2010.

Petr Dvořáček – starosta

Zprávy z radnice

Zastupitelstvo obce, kterého se na 41. zasedání konaném 29.6.2010 ve Vanovicích zúčastnilo 7 členů, schválilo:

– zprávu o plnění usnesení

– smlouvu s Jmk na přidělení dotace na výstroj a výzbroj JSDH Vanovice ve výši 20.000,- Kč a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu

– smlouvu o poskytnutí úvěru od ČSOB ve výši 900.000,- Kč a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

– dohodu o vyplňovacím právu směnečném s ČSOB, na doplnění Blankosměnky na zajištění závazků obce Vanovice a pověřuje starostu k jejímu podpisu

– příspěvek pro dítě, které dokončilo 5. ročník studia na ZŠ Vanovice ve výši 1.000,- Kč za každý kompletně absolvovaný školní rok, maximálně do výše 5.000,- Kč

– zveřejnění záměru na prodej pozemků p.č. 297/10 o výměře 904 m2, p.č. 297/11 o výměře 904 m2, p.č. 297/12 o výměře 903 m2, p.č. 297/13 o výměře 902 m2, p.č. 297/14 o výměře 903 m2, p.č. 297/15 o výměře 902 m2, p.č. 297/16 o výměře 902 m2, p.č. 297/17 o výměře 902 m2, p.č. 297/18 o výměře 1.337 m2 a p.č. 297/19 o výměře 868 m2, vše v k.ú. Drválovice. Prodejní cena 200,- Kč/m2 s tím, že v případě nezkolaudování stavby na pozemku do konce roku 2015 uhradí kupující obci částku 80.000,- Kč na úhradu vratky dotace na vybudování bytových jednotek.

– uzavření skládky odpadu na Stádlách

Zastupitelstvo obce bere na vědomí

– zprávu o stavu na plánovaných akcích

– oznámení o projednávání návrhu změny č. IV ÚPO Vanovice

– stížnost na stékání vody z obecní cesty na soukromý pozemek – Vladimír Čejka, Vanovice

– rozhodnutí HZS Jmk o zrušení JSDH Drválovice

Zastupitelstvo obce ukládá

– svolat jednání účastníků ohledně vody tekoucí na soukromé pozemky

Příští řádné jednání zastupitelstva obce se uskuteční v úterý 24. srpna od 18 hodin v zasedačce Obecního úřadu v Drválovicích.

Nabídka stavebních pozemků

Obec Vanovice nabízí k prodeji stavební pozemky p.č. 297/10 o výměře 904 m2, p.č. 297/11 o výměře 904 m2, p.č. 297/12 o výměře 903 m2, p.č. 297/13 o výměře 902 m2, p.č. 297/14 o výměře 903 m2, p.č. 297/15 o výměře 902 m2, p.č. 297/16 o výměře 902 m2, p.č. 297/17 o výměře 902 m2, p.č. 297/18 o výměře 1.337 m2 a p.č. 297/19 o výměře 868 m2, vše v k.ú. Drválovice.

Pozemky se nacházejí v okrajové části obce a jsou kompletně zasíťované.

Cena 200,- Kč/m2 (v případě nezkolaudování stavby do 31.12.2015 se cena navýší o 80.000,- na uhrazení vratky dotace na vytvoření bytové jednotky)

Bližší informace podá obecní úřad Vanovice (516 46 56 21), starosta Petr Dvořáček (606 63 96 54), nebo místostarosta Zbyněk Tajovský (604 44 89 20)

Koncert v evangelickém kostele

Sbor Českobratrské církve evangelické a Obecní úřad ve Vanovicích vás srdečně zvou na koncert, který se koná 17. července od 18 hodin v evangelickém kostele ve Vanovicích.

Zazní Biblické písně Antonína Dvořáka a jiné duchovní skladby. Zpěv: MgA. Eliška Weissová, varhany Alois Němec.

Vstupné dobrovolné.

Taneční zábava a Hasičský výlet SDH Drválovice

SDH Drválovice pořádá v Sadě svobody v Drválovicích v sobotu 17. července od 20 hodin Taneční zábavu a v neděli 1. srpna od 15 hodin Hasičský výlet. Připraveno bude pestré občerstvení, k tanci a poslechu zahraje na obou akcích Medium Blansko.

Nabídka pro mládež z naší obce

Obec Vanovice ve spolupráci se Sokolem Vanovice opět nabízejí v rámci prázdninové akce volné hodiny na víceúčelovém hřišti a to pro školou povinnou mládež z naší obce. Možnost zapůjčení tenisových raket. Bližší informace podá správce hřiště František Kubín na telefonu 721 65 14 52.

Sportovní odpoledne

Fotbalový oddíl Panthers Vanovice zve všechny občany na Sportovní odpoledne, které proběhne v sobotu 14. srpna za kulturním domem ve Vanovicích. V jeho průběhu bude sehrán tradiční zápas Svobodní – Ženatí, exhibiční zápas fotbalových nadějí Vanovice – Borotín a budou připraveny soutěže pro děti o ceny.

Zajištěno bude bohaté občerstvení včetně opékaných makrel. Přesný časový rozvrh akce bude s předstihem zveřejněn.

Tenisový memoriál Jiřího Dokoupila

V sobotu 10. července proběhl na víceúčelovém hřišti již 5. ročník tenisového turnaje, tentokrát za rekordní účasti 14 hráčů.

V úmorném vedru se nakonec z vítězství radoval obhájce z loňska Patrik Moskal, když ve finále přehrál Zbyňka Tajovského 8:5. Pohár za 3. místo přebral Radek Chlup po výhře nad Petrem Palánem.

Stolní tenis

Umístění našich hráčů v okresním žebříčku v sezóně 2009/10. V závorce umístění po sezóně 2008/09.

64. Zbyněk Tajovský (110)

67. František Kubín (58)

109. Petr Novák (75)

118. Michal Gonšor (100)

121. Roman Klement (71)

149. Pavel Lébiš st. (144)

187. Pavel Gonšor (220)

197. Radek Chlup (238)

198. Jiří Dokoupil (258)

209. Petr Kubín (152)

212. Martin Chlalupa (-)

246. Roman Audy (193)

312. Jaroslav Vaško (-)

Malá kopaná

IV. liga

FK Lažánky – Vanovice 14:2

Vanovice – Dynamo Čížovky 2:5

Vanovice – Tuzemák Boskovice 0:5

BC Rájec – Vanovice 2:0

Katastrofální sezónu zažívají naši fotbalisté, kteří v první polovině soutěže zvítězili v jediném zápase a se třemi body se krčí na posledním místě tabulky.

Jubilanti v červenci a srpnu

Blahopřejeme oslavencům, kteří v červenci a srpnu slaví významné životní jubileum.

Červenec

Paní Vlasta Rozová 50 let Vanovice

Srpen

Paní Stanislava Kohoutková 70 let Drválovice

Pan Zdeněk Kalabus 60 let Vanovice

Pan Karel Zoubek 50 let Vanovice

Paní Milena Gritzbachová 50 let Vanovice