Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

jak dnes začít? No určitě radostným přivítáním jara. Tak jak rychle od nás odešla zima, tak nás rychle přivítalo teplé slunečné počasí. I v naší obci chceme postupně zúročit vše, co jsme v zimním období plánovali a připravovali. Tento týden byli přijati do pracovního poměru opět 3 pracovníci na veřejně prospěšné práce, všichni z naší obce. Jejich první starostí bude provedení postřiků v našich nově vysazených lesích a nebude trvat dlouho a objeví se v obou obcích při údržbě veřejných prostranství. Zaměříme se i na zakoupený prostor u kulturního domu. I když nám nebyla v první výzvě poskytnuta evropská dotace na realizaci našeho projektu, budeme v přípravách i nadále pokračovat. Jde zejména o odstranění skácených zbytků stromů a začneme i s postupným bouráním torza přístavby. Další možnost žádosti o evropské peníze bude až počátkem příštího roku. Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání kromě jiného schválilo rozpočet obce na letošní rok. Zelenou, v tomto roce krize, dostává zejména oprava el. Instalace v kulturním domě. Na akci bylo vypsáno výběrové řízení, z kterého vzejde dodavatel zakázky. Protože naše finance jsou omezené, dali jsme si do platebních podmínek, že část zaplatíme v roce letošním a druhou polovinu v roce příštím. V měsíci květnu by měla být provedena další část opravy komunikace ke středisku ve Vanovicích. Nesmlouvána je již i oprava regulace topení v naší škole, která se bude provádět v období prázdnin. Zastupitelstvo definitivně rozhodlo o odkoupení pozemku pod a kolem Jednoty v Drválovicích, za cenu 155 tis Kč. V nejbližších dnech uzavřeme s majitelkou kupní smlouvu. Podepsána je již i smlouva na zpracování projektu na rekonstrukci veřejné zeleně na našem hřbitově, včetně rekonstrukce zbylých cest, doplnění mobiliáře a dalších příslušenství. Po zpracování návrhu chceme s vámi koncem května veřejně vše konsultovat, abychom před konečným schválením znali i vaše připomínky. Dále nám nezbývají na nic, kromě běžných výdajů nutných pro chod obce, finance. Ve středu tento týden jsme uzavřeli novou zprostředkovatelskou smlouvu na prodej pozemků pro výstavbu v Drválovicích a pozemku na Hrázi. Očekáváme tedy od renovované realitní společnosti Remax Advantanage, že prodej zrealizuje a naše finanční možnosti se rázem zlepší. V dnešním zpravodaji v příloze najdete jednak ohlášení další charitativní sbírky a dále i výzvu ke sbírce na opravu věžních hodin na evangelickém kostele. Chtěl bych vás tímto poprosit, i když vím, že finanční situace našich občanů není příznivá, o podporu obojích výzev. O případné dotaci na opravu hodin od kraje se rozhodne 16. dubna, ale i přesto prostředky z naší strany budou nutné. Tato naše dominanta vyžaduje totiž další náklady na údržbu a opravy.

Naše obec byla vybrána mezi 80 obcí Jm kraje a Zlínského kraje, odkud bude Český rozhlas Brno na frekvenci FM 106,5, vysílat živě celý den z naší obce, v rámci projektu Moravská rodina. Naší obci byl v rámci projektu vyčleněn 4. květen. Podrobnosti najdete na plakátech. Budeme chtít všem ukázat naši historii, naše zvyky, naše tradice i současnost. V nejbližších dnech začne příprava tohoto pořadu a já bych rád požádal všechny o pomoc a spolupráci.

Ještě jednu věc závěrem. Jistě si všichni oprávněně stěžujete na stav krajských silnic v našich obcích, ale i okolí. Náš apel již byl adresován odpovědným pracovníkům Jm správy silnic a budeme jej stále do doby opravy připomínat. V nejbližších dnech budou v obou obcích opět umístěny velkoobjemové kontejnery na odpad. Věřím, že nemusíme znovu opakovat, co tam nepatří. Na sklo, na plasty na železo, na papír máme sběrné nádoby. Dřevo poslouží jako palivo a listí a trávu zkompostujeme.

Petr Dvořáček – starosta obce

Zprávy z radnice

Zastupitelstvo obce, kterého se na 28. zasedání konaném 31.3.2009 ve Vanovicích zúčastnilo 7 členů, schválilo:

– zprávu o kontrole usnesení z 27. jednání zastupitelstva obce

– zprávy o činnosti výborů za uplynulé období

– rozpočet obce na rok 2009 s výší příjmů i výdajů 5.182.300,- Kč

– dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2009 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám jaké jsou uvedené v rozpočtu obce

– vyhlášení výběrového řízení na rekonstrukci elektroinstalace v kulturním domě ve Vanovicích

– výběrovou komisi ve složení: Zbyněk Tajovský, Jiří Chladil, Milan Geršl

– odkup pozemku v k.ú. Drválovice (prodejna Jednoty + okolní plocha) za 155.000,- Kč s tím, že část pozemku bude odprodána, nebo pronajata Jednotě s.d.

– udělení licence společnosti Vydos Vyškov na provozování veřejné autobusové dopravy v rámci IDS Jmk.

– smlouvu o dílo s firmou Matoušek Jevíčko na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci zeleně, komunikací a vybavení evangelického hřbitova ve Vanovicích

– svolení k realizaci výstavby fotovoltaických elektráren v prostoru na Kopaninách, poměrem hlasů 6 pro, 1 proti, 0 se zdrželo

Zastupitelstvo obce bere na vědomí

– zprávu zástupce společnosti Re/max advantage o plánované realizaci výstavby RD v prostoru mezi obcemi Vanovice a Drválovice

– smlouvu s Ministerstvem vnitra o převodu vlastnictví majetku ČR – 10ks zásahových hasičských uniforem včetně zásahové obuvi

– žádost o přešetření vypouštění septiku na soukromý pozemek

– stížnost na volný pohyb psů na veřejném prostranství

– stavební povolení MěU Boskovice na rekonstrukci střechy – Jiří Kalabus, Moravská Třebová

– povolení MěÚ Boskovice o změně stavby před jejím dokončením – rekonstrukce stájí pro prasata – Agrospol Knínice

Zastupitelstvo obce ukládá:

– obeslat majitele psů volně se pohybujících na veřejném prostranství a vyzvat je k okamžitému řešení situace

– přešetřit stížnost na vypouštění septiku na soukromý pozemek

Příští řádné jednání zastupitelstva obce se uskuteční v úterý 28. dubna v 18 hodin v zasedačce Obecního úřadu ve Vanovicích

Kadeřnictví

Provozovna kadeřnictví v kulturním domě bude otevřena ve středu ve středu 15. dubna, v době od 14 do 17 hodin. Bližší informace a objednávky na telefonu 739 035 399.

Taneční zábava TJ Sokol Vanovice

TJ Sokol Vanovice pořádá v sobotu 18. dubna od 21 hodin v kulturním domě ve Vanovicích Taneční zábavu. Připraveno bude bohaté občerstvení, k tanci a poslechu zahraje skupina Krounex.

Inzerce

Váš čas patří vám, starosti svěřte nám!

– čištění koberců extraktorem a úklid paročističem firmy Kärcher

– sekání trávníků a údržba nemovitostí

– hlídání dětí a služba seniorům

– hodinový manžel a pomoc v domácnosti

Všechny služby i express!!

Tel : 516 412 109, Mobil : 602 796 503

www.spokojenarodina.cz

e-mail: info@spokojenarodina.cz

Šachy

Vanovice – Adamov „C“ 4 : 1

(Přibyl 1, Hrabal 1, Vahala 1, Audy 1)

Babylon Němčice – Vanovice 3 : 2

(Hrabal 1, Vahala 1)

V letošní sezóně hrál náš oddíl základní soutěž, ve které skončil na 5. místě z 8 účastníků.

K zápasům nastoupili (počet partií/získané body):

Miroslav Přibyl (10/4), Petr Hrabal (10/7,5), Leoš Audy (7/4), Zdeněk Vahala (10/7,5), Michal Čejka (6/3), Milan Hampl (3/1), František Kubín (3/2)

Malá kopaná

Naši hráči vstoupili do sezóny vítězstvím 2:1 nad Stb Jabloňany v rámci okresního poháru, když se o góly postarali Ondřej Učeň a Tomáš Páral. Ve 2.kole poháru se utkají v sobotu 11.4. od 15 hodin na domácím hřišti s týmem BK Sadros Boskovice, hrajícím nejvyšší okresní soutěž.

Blíží se i zahájení 4. okresní ligy. V 1.kole, které se hraje v sobotu 15.4. od 16 hodin, vyzvou Panthers Vanovice na domácím hřišti tým Nedala Krasová a v sobotu 2.5. od 17 hodin se doma střetnou se Sokolem Valchov

Poděkování

Zastupitelstvu obce a panu Pinkavovi děkuji za blahopřání k mým 85. narozeninám a přeji do další práce hodně úspěchů.

Dovoluji si touto cestou poděkovat své rodině, rodině Rejdové, všem sousedům a přátelům, kteří mě přáli, navštěvovali v nemocnici, pomáhali a neopouští mě dodnes.

Nesmím opomenout pana Petra Sedláka, pana doktora Širůčka a našeho obvodního lékaře v Šebetově MUDr. Licka, patří jim můj dík.

Žiji tady mezi Vámi 62 roků, přála bych si, aby naše vesnice vzkvétala, aby se nám tady dobře žilo ve zdraví a pohodě.

Všechny občany Vanovic a Drválovic zdraví

Marie Chalupová

Jubilanti v dubnu

Blahopřejeme oslavencům, kteří v dubnu slaví významné životní jubileum.

Pan Otakar Dračka 70 let Drválovice

Pan Zbyněk Rozbořil 60 let Vanovice