Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

letošní zima si skutečně pospíšila, ale doufám, že nás tak úplně nezaskočila. Již první den vyjel na místní komunikace pan Mahel a věřím, že i přes prvotní připomínky budeme s jeho zimní prací spokojeni. Také další naše technika byla využita k úklidu chodníků a zajištění jejich průchodnosti.

Nyní již k tomu, co určitě u vás v minulých dnech probudilo zájem o dění v naší obci. Mám v této chvíli na mysli vyhlášenou anketu k akci, která byla nabídnuta obci, o případné výstavbě VE. Jsem rád za všechny vaše anketní lístky, které se nám na obec vrátily, ať souhlasné, nebo zamítavé. Rovněž mě svým obsahem potěšila reakce ve formě výzvy „proč říkám ne“, která jistě celou anketu oživila. Možná škoda, že byla anonymní a nedostali ji všechny domácnosti. Naše zastupitelstvo, které v pondělí mělo k celé věci učinit nějaký závěr to nemělo lehké. V anketě se vyjádřilo více jak 53 % našich občanů, z celkových 433. Její výsledek byl velice těsný, když proti výstavbě se vyslovilo 118 občanů a 115 s touto výstavbou vyjádřilo souhlas. Takže rozdíl 3 hlasů v neprospěch, nebyl vůbec přesvědčivý. Nevyjádřilo se 200 našich občanů. Většinou se hlasovalo souhlasně po celých domácnostech. Takže náš závěr, který je v usnesení rozhodl, nepokračovat zatím v jednání z firmou Arnnex, ale pokusit se získat reference od dalších firem touto problematikou se zabývajících a další nové informace. Chtěli bychom rovněž uspořádat zájezd našich občanů do obce, kde tyto VE již pracují, seznámit se s problémy i výhodami a k celé záležitosti se vrátit zhruba v polovině příštího roku. Tentokrát možná již formou referenda, které by definitivně rozhodlo. Tedy závěrem. Ještě jednou všem díky za účast i písemná vyjádření na některých anketních lístcích. Naše další stanoviska a připomínky byly zodpovězeny přímo na jednání zastupitelstva.

A nyní již k dalším událostem v obci. Tento týden bylo ukončeno náročné čištění dolního rybníka, který v sobě ukrýval více jak 500 nákladních aut nánosů a bahna. Provádějící firma myslím odvedla pěkný kus práce a zajistila i vyčištění přítokového potoka od silnice. V jarním příznivějším počasí očistí a upraví cestu od Hrabalových směrem k autostrádě, v úseku rybníka, která rovněž utrpěla újmu.

Obec po provedeném výběrovém řízení spustila v pondělí jednu z největších investičních akcí, kterou je výstavba inž. sítí Za Humny v Drválovicích. Akce za 8 mil Kč bude hrazena z úvěru ve výši 7 mil Kč a podařilo se nám rovněž získat dotaci ve výši 880 tis Kč od ministerstva pro místní rozvoj. Úvěr je na 7 let, s průměrnou roční splátkou 1,2 mil Kč, což omezí v naší obci další investice.

Zastupitelstvo obce rovněž shlédlo studii na výstavbu muzea u kulturního domu, včetně vyřešení areálu výletiště a zanedbané části na příjezdu do obce. Náklady na tuto investici jsou více jek 14 mil Kč a budeme se snažit s tímto projektem uspět v rámci regionálního operačního programu EU, který bude vyhlášen na přelomu roku. 80% dotace z EU je pro nás velkou výzvou. I další dotační programy EU nám dávají do r. 2013 jedinečnou příležitost na další zvelebení a rozvoj našich obou obcí. A ještě jedno upozornění na závěr. V místní knihovně jak již víte, byl nainstalován počítač s připojením k internetu, který je v době provozu knihovny zdarma k dispozici všem našim občanům z obou obcí. Věřím, že i on přispěje k lepší informovanosti vás občanů a také zájmu o náš knižní fond.

Petr Dvořáček – starosta

Zprávy z radnice

Zastupitelstvo obce, kterého se na 12. zasedání konaném 12.11.2007 ve Vanovicích zúčastnilo 9 členů, schválilo:

– zprávu o kontrole plnění usnesení ze 11.jednání zastupitelstva obce Vanovice

– zprávy o činnosti výborů za uplynulé období

– rozpočtové opatření č.8

– zastavení jednání s firmou Arnnex ve věci výstavby větrných elektráren. Pokračování ve sběru informací o větrných elektrárnách. Dále oslovení firem, které již mají s výstavbou praktické zkušenosti a obcí, ve kterých už byla výstavba realizována. Zastupitelstvo obce se k této problematice vrátí v polovině roku 2008

– mandátní smlouvu s Petrem Odehnalem na zajištění stavebního dozoru nad výstavbou inženýrských sítí v Drválovicích. Poměr hlasů 7 pro, 0 proti, 2 se zdrželi

– firmu SITA pro zajištění svozu TKO na rok 2008

– výši poplatku za odvoz TKO v roce 2008 – 350,- na občana, nebo na rekreační objekt. Poměr hlasů 8 pro, 1 proti

– úvěrovou smlouvu s Českou spořitelnou. Předmětem smlouvy je úvěr 7.000.000,- na zajištění financování výstavby inženýrských sítí v Drválovicích. Poměr hlasů 8 pro, 1 proti

– skácení hrušky v zatáčce u zrcadla a smrku před RD 63 ve Vanovicích.

– prodej pozemků za humny ve Vanovicích. prodejní cena je 10,- Kč/m2. V místě bývalé skládky byla cena snížena na 5,- Kč/m2

– dodatek ke smlouvě s firmou Ekoterm o navýšení nákladů na vybudování 1.etapy kanalizace v Drválovicích. – rozpočtové opatření č.8

Zastupitelstvo obce bere na vědomí

– zprávu o stavu na plánovaných akcích

– návrh kulturních akcí k realizaci v roce 2008

– příkaz k provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2007, včetně jmenování členů inventarizačních komisí

– kolaudační rozhodnutí na nástavbu a stavební úpravy RD – Svatopluk Dračka, Vanovice 66

– oznámení o zahájení kolaudačního řízení ve věci novostavby RD – Radovan Vojtěch

– oznámení o zahájení kolaudačního řízení ve věci stavebních úprav rekreační chalupy – Bořivoj Fiala, Brno

Zastupitelstvo obce ukládá:

– vyzvat katolickou církev k řešení havarijního stavu lip v okolí katolického kostela ve Vanovicích

– vyzvat SÚS k umístění svodidel v zatáčce u zrcadla

– průběžně zjišťovat nové informace o větrných elektrárnách prostřednictvím firem, které mají s výstavbou praktické zkušenosti a zástupců obcí, kde již byla výstavba realizována

Příští řádné jednání zastupitelstva obce se uskuteční ve úterý 11. prosince v 18 hodin v zasedačce Obecního úřadu ve Drválovicích.

Výzva pro řidiče

Žádáme tímto řidiče, aby v zimním období nenechávali stát svoje auta na místních komunikacích, protože tím nejen značně snižují jejich průjezdnost, ale zejména ztěžují jejich prohrnování a další údržbu. Děkujeme za respektování této výzvy.

Nová spádová oblast ve zdravotnictví

Spádová oblast pro chirurgii, rtg a ultrazvuk, včetně sanitních převozů, je od 1.12 i k MUDr. Melkové do Jevíčka. Po 7-16, út 7.30-17, st 7.30-17,čt 7-14.30, pá 7-12, totéž ultrazvuk. Rtg po 8-15, út 8.30-16.30, st 8.00-17.00, čt 8-14.30, pá 8-12. Ošetření úrazů v době pracovního klidu na tel: 737978453. MUDr. Melková má smlouvy se všemi zdrav. pojišťovnami.

Mikulášská zábava

Oddíl malé kopané Panthers Vanovice pořádá v sobotu 1.prosince od 21 hodin v kulturním domě ve Vanovicích Mikulášskou zábavu. Bohaté občerstvení zajištěno, k tanci a poslechu hraje skupina Krounex.

Úspěchy Adama Rozy

Významné úspěch sbírá na vzpěračském poli Adam Roza. V průběhu minulého měsíce získal hned tři cenné medaile. Stříbrnou si dovezl z Mistrovství ČR juniorů z Teplic za celkový výkon 190 kg a z Mezinárodního mistrovství Moravy v Ostravě. Bronz potom bral na Mistrovství republiky mužů ve váhové kategorii do 62 kg za celkový výkon 172 kg.

Stolní tenis

Překvapivě dobře si vede naše nově vzniklé “céčko“, které zatím neztratilo ani bod a vypadá to, že bude patřit k hlavním aspirantům na postup do OP IV. Tam by se mohlo potkat s „béčkem“, které by podle dosavadních výsledků mělo hrát ve středu tabulky. „Áčko“ ztratilo překvapivou prohrou ve Svitávce a vypadá to, že návrat do OP II nebude tak snadnou záležitostí, jak se před soutěží očekávalo.

OP III

Vanovice – Petrovice „C“ 14:4, Vanovice – Žďárná „B“ 10:8, Svitávka „C“ – Vanovice 11:7, Vanovice – Zbraslavec „D“ 15:3, Bořitov – Vanovice 9:9

OP IV

Vanovice „B“ – Kunštát 6:12, Rohozec „C“ – Vanovice „B“ 5:13, Vanovice „B“ – Svitávka „D“ 9:9, Němčice „C“ – Vanovice „B“ 6:12, Vanovice „B“ – Bořitov „B“ 13:5

OS

Chrudichromy – Vanovice „C“ 7:11, Letovice „B“ – Vanovice „C“ 6:12, Vanovice „C“ – Velenov 11:7, Boskovice „C“ – Vanovice „C“ 8:10, Vanovice „C“ – Vísky 15:3

Malá kopaná

Jestřebí – Vanovice 1:2

Vanovice – Vážany 5:0

Ani výhry v posledních dvou zápasech nezachránily náš tým od nečekaného sestupu do 4.ligy.

Šachy

Vanovice – ČKD Blansko „B“ 2,5 : 2,5

O překvapivou a cennou remízu se bodem přičinili Petr Hrabal a Michal Čejka. Půl bodem za remízu potom přispěl Miroslav Přibyl.

Jubilanti v listopadu

Blahopřejeme oslavencům, kteří v listopadu slaví významné životní jubileum.

Paní Milada Marková 75 let Vanovice

Paní Anna Sedláčková 60 let Vanovice

Paní Libuše Horáková 60 let Vanovice

Paní Božena Sedláčková 50 let Vanovice

Pan Oldřich Kohoutek 50 let Drválovice

Pan Pavel Macháček 50 let Vanovice

Blahopřání novomanželům

Manželům Veronice a Tomáši Zatloukalovým přejeme všechno nejlepší na společné cestě životem.