Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

ač to není mým zvykem, tentokrát začnu od konce, ještě plný dojmů ze sobotního vánočního koncertu v našem kulturním domě. Téměř ve dvou hodinovém kulturním programu, výhradně naší obecní produkce, se před více jak sto členným publikem představili jednak žáci Základní a mateřské školy Vanovice a nesmělo chybět ani vánočně pojaté vystoupení našeho pěveckého sboru Vlastimil. Chtěl bych i touto cestou poděkovat všem účinkujícím a jejich vedoucím, učitelkám naší školy p. Cikánkové, Klevetové, Čížkové, Vašíčkové a Zacharové, jakož i panu dirigentu Vlastimila p. Miloslavu Krejsovi. Vánočně vyzdobený kulturní dům, díky Zahradnictví Kohoutek, doplněný prodejním koutkem Zahradnictví p. Pavlíkové a historickými maketami staveb včetně Betlému, který nám zapůjčil pan Buchta z Domu sociálních služeb „Paprsek“ ve Vel. Opatovicích, nám navodil věřím, že tu správnou předvánoční atmosféru. Potěšil jistě již tradiční vánoční smrk, který nazdobili žáci naši školy. Prostě nádhera a myslím, že jsme všichni odcházeli nadšeni z úrovně kulturního programu.

A nyní o krok zpět, vrátím se jedním odstavcem k našemu poslednímu jednání zastupitelstva ve Vanovicích. Chtěl bych se tímto omluvit za nedorozumění, které vzniklo při vyhodnocování ankety k větrným elektrárnám. Na jednání zastupitelstva v v listopadu bylo sděleno, že proti výstavbě VE bylo o 5 respondentů více a já jsem ve Zpravodaji uvedl, že o 3. Podal jsem zastupitelstvu vysvětlení, které spočívalo v tom, že po skončení jednání, při odchodu, byly ve schránce nalezeny ještě 2 anketní lístky s kladným stanoviskem, takže ve svém hodnocení ve Zpravodaji jsem je také přičetl. Tímto se ještě jednou za tuto nepřesnost omlouvám.

A nyní již k podstatnějším věcem. Jistě jste již zaregistrovali, že v Drválovicích pokračují práce na výstavbě IS. K dnešnímu dni je dokončen úsek kanalizace přes pole k Drválovickému potoku, prodloužení vodovodu a zahájena další etapa, výstavba kanalizace před budoucí výstavbou. Prostavěny jsou již téměř 2 mil Kč, uhrazeny byly z přebytku hospodaření obce a z dotace z min. pro místní rozvoj /880 tis/. Již je prodán první pozemek a věřím, že se zahájením výstavby rychle objeví i další zájemci z naší obce.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí i celkovou koncepci rozvoje obce v příštím roce. Tyto požadavky značně převyšují naše finanční možnosti. Naše úsilí proto bude směrovat k možnostem pokrytí část nákladů z Programu rozvoje venkova, v rámci osy IV. Leader.

Proběhla již také první konsultace našeho záměru u kultur. domu, na Regionální radě v Brně. Záměr byl podpořen, ale bude vyžadovat další zpřesnění využití kluboven v nadzemí. V projektu budeme dále pokračovat, včetně jednání na odkup pozemku, který nepatří obci.

Chtěl bych Vám toho tolik sdělit, ale můj prostor je omezen. Mé hodnocení letošního roku musí být pozitivní. V obci nám přibyly nově opravené komunikace, zvládli jsem výměnu oken ve škole i v KD, přestěhování knihovny, kadeřnictví, pošty i jejich vybavení. Kultura – samostatná oblast. Bylo toho více, ale to jen to nejdůležitější. Takže úplně na závěr :

Jménem zastupitelstva obce Vám přeji radostné prožití vánočních svátků a do Nového roku hodně štěstí a zdraví.

Petr Dvořáček – starosta

Zprávy z radnice

Zastupitelstvo obce, kterého se na 13. zasedání konaném 11.12.2007 v Drválovicích zúčastnilo 8 členů, schválilo:

– zprávu o kontrole plnění usnesení ze 12.jednání zastupitelstva obce Vanovice

– zprávy o činnosti výborů za uplynulé období

– rozpočtové opatření č.9

– rozpočtové provizorium na 1.čtvrtletí roku 2008

– zadání změny č.II a III územního plánu obce Vanovice, řešící nové plochy pro bydlení a využití přístavby KD a jejího okolí

– vyplacení mezd za prosinec v měsíci prosinci

– skácení smrku – Vladimír Čejka, Vanovice 48

– skácení tří lip u katolického kostela ve Vanovicích – Římskokatolická církev, farnost Borotín

– pronájem KD pro silvestrovské posezení

– odměnu 300,- Kč měsíčně za správu webových stránek obce (v ceně je i poplatek za hosting domény)

Zastupitelstvo obce bere na vědomí

– souhrnný plán akcí na rok 2008, který bude sloužit jako podklad pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2008

– organizační zabezpečení 2. obecního plesu

– žádost o vyjádření k plánu vývozu hnoje a kejdy pro rok 2008 – Agrospol Knínice

– nabídku Milana Vinklera na odprodej pozemku do vlastnictví obce. Konečné rozhodnutí vydá zastupitelstvo po dalším posouzení.

– rozhodnutí MěÚ Boskovice o zamítnutí žádosti na vydání stavebního povolení na stavební úpravy RD č.p.19 v Drválovicích – Jana Sedláková

– oznámení MěÚ Boskovice o spojení územního řízení, řízení o povolení stavby a o povolení k nakládání s vodami, týkající se stavby kopané studny – manželé Nečasovi, Vanovice 175

– kolaudační rozhodnutí na užívání RD včetně přípojek a zpevněných ploch kolem RD – Radovan Vojtěch, Vanovice 199 Zastupitelstvo obce ukládá:

– zajistit u firmy SITA kontejner na plastový odpad Zastupitelstvo obce pověřuje:

– ing. Vladimíra Hrušku, člena finančního výboru, posouzením plánu vývozu hnoje a kejdy pro rok 2008

Příští řádné jednání zastupitelstva obce se uskuteční ve úterý 29. ledna v 18 hodin v zasedačce Obecního úřadu ve Vanovicích.

Odečty vodoměrů

Oznamujeme, že ve dnech 20. – 22. prosince budou provedeny odečty vodoměrů. V případě nepřítomnosti nahlaste prosím stav vodoměru na obecní úřad nejpozději do 10.1.2008.

Nové webové stránky obce

V současné době finišuje příprava nové verze webových stránek obce. Novinkou bude nejen nový design, ale především jejich pestřejší obsah a častější aktualizace. Nový web tvoří Martin Cikánek a Zbyněk Tajovský, kteří se rovněž budou o provoz stránek starat. Pokud nenastanou komplikace ze strany poskytovatele hostingu, měla by se nová verze stránek spustit ihned po Novém roce.

Myslivecký ples

Myslivecké sdružení Vanovice – Borotín pořádá v sobotu 12.ledna od 20 hodin Myslivecký ples. Připravena bude tradičně bohatá tombola a kvalitní občerstvení, včetně zvěřinových specialit. K tanci a poslechu hraje skupina Slza.

2. Obecní ples

Obec Vanovice pořádá v sobotu 2.února od 20 hodin v kulturním domě 2. obecní ples. Připraveno bude předtančení (ve 21h a ve 23h), bohatá tombola a pestrý výběr kvalitního občerstvení. K tanci a poslechu hraje skupina MIX Boskovice. Rezervaci stolů je možno provádět buď na obecním úřadě, nebo na telefonu 724 26 73 28.

Kalendáře „Toulky krajem“

Připomínáme, že na obecním úřadě jsou stále k prodeji stolní kalendáře na rok 2008 Toulky krajem, které obsahově navazují na kalendáře „Malá Haná“, prodávané v minulých letech. Cena je 55,- Kč.

Stolní tenis

Ve spanilé jízdě okresní soutěží pokračuje „céčko“, které stále neztratilo ani bod a už se může připravovat na boj ve skupině o postup do OP IV., kde bude jistě patřit k hlavním favoritům. „Béčko“ hladkou výhrou s Cetkovicemi splnilo předsezónní cíl a bude hrát v horní šestce o postup do OP III. Vzhledem k síle dalších aspirantů by však samotný postup byl velkým překvapením. I „áčko“ nabralo vítězný kurz a vypadá to, že návrat do OP II. by mohl vyjít hned v první sezóně po sestupu.

OP III

Vanovice – Křetín „C“ 13:5, Petrovice „B“ – Vanovice 7:11, Vanovice – Veselice „B“ 14:4

OP IV

Voděrady „C“ – Vanovice „B“ 8:10, Vanovice „B“ – Cetkovice 14:4, Němčice „B“ – Vanovice „B“ 7:11

OS

Vanovice „C“ – Chrudichromy 16:2, Vanovice „C“ – Letovice „B“ 16:2, Velenov – Vanovice „C“ 7:11

Šachy

Kunštát – Vanovice 1,5 : 3,5

Body: Hrabal 1, Audy 1 , Vahala 1, Hampl 0,5

Vanovice – Lipovec „B“ 1 : 4

Body: Hrabal 1

Vanovice – Lipůvka „B“ 1:4

Body: vahala 1

Jubilanti v prosinci a v lednu

Blahopřejeme oslavencům, kteří v prosinci a v lednu slaví významné životní jubileum.

Prosinec 2007:

Paní Zdenka Tajovská 86 let Vanovice

Pan Pavel Přichystal 50 let Drválovice

Leden 2008:

Paní Milada Nechutová 96 let Vanovice

Pan Luboš Kupsa 50 let Vanovice

Blahopřání novomanželům

Manželům Zdeně a Petrovi Kouřilovým přejeme všechno nejlepší na společné cestě životem.