Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

je jen pár dnů před nejkrásnějšími svátky roku, Vánocemi a tak se možná ani nehodí přinášet do Vašich domovů vážná témata. Ale bohužel život má více těch všedních dnů.

Začnu trošku odlehčeně, radostí nad účastí i úrovní dalšího divadelního představení v našem KD, tentokrát na představení 1 + 1 = 3, v provedení ochotníků z Brněnce. Bylo nás zde více jak 70 a určitě mi dáte za pravdu, že jsme se doopravdy pobavili. Je to pro nás další signál, abychom i v příštím roce pokračovali a snad i rozšířili repertoár o představení pro děti.

Nyní se již vrátím k některým vážnějším věcem v naší obci. Jak uvidíte v přijatém usnesení z našeho posledního zastupitelstva, vybrali jsme pro odvoz odpadků v příštím roce opět firmu SITA. Bohužel i u ní došlo k navýšení nákladů na odvoz TKO a tak od ledna r. 2009 zastupitelstvo rozhodlo zvýšit cenu za odvoz, za jednoho trvale přihlášeného občana na 400,- Kč. Odvoz i přes zvýšení ceny obec dotuje, neboť nezohledňuje odvoz 2x ročně velkoobjemových kontejnerů, odvoz skla a plastů a nebezpečného odpadu. Ze zákona je povolena maximální částka 500,- Kč a můžete se dotazy přesvědčit, že ji okolní obce již v maximální výši využívají. Stejná situace je i s cenou za vodné, kde nám již vybíraných 25,- Kč /m3 nepokrývá náklady na tento provoz. I zde po schválení v zastupitelstvu bude bohužel docházet k postupnému nárůstu ceny. Obec nechce v žádném případě na vodě vydělávat, to bylo základní, co jsme si při vrácení vodovodu do naší správy řekli, ovšem časté opravy, zvýšené náklady na rozbory, zvýšená cena energie a další vlivy nám neumožňují jednat jinak. Nevytváříme si žádnou rezervu na rozsáhlejší rekonstrukce, ani zdroje na posílení vydatnosti. Obec požádala ministerstvo životního prostředí o převod vrtu u autostrády z r. 1975, do vlastnictví obce, kdy byla naměřena vydatnost 1,5 l/s, což by pokrylo naši potřebu 2 násobně.

Nyní ještě jednu poznámku k pozemkům v Drválovicích, které byly pro nezájem našich občanů nabídnuty k odprodeji, výstavbě i realitní činnosti developoterské firmě z Horních Věstonic. Bohužel doposud nedošlo vzhledem k finanční krizi, která zasáhla hlavně prodej nemovitostí, k plánovanému prodeji. Firma se i nadále snaží zajistit potřebné prostředky k uskutečnění původního záměru. Pozemky jsou tedy i nadále v majetku obce a případní zájemci se mohou přihlásit. Firma nabízí výstavbu s možností splátek. V nejbližší době Vám budou přestaveny navržené typy domů i s cenami, popř. výší splátek.

I když se zima zatím moc neprojevila, připravujeme k umístění po obcích kontejnery na posyp.

V minulých dnech byla provedena úprava skládky hlíny a stavebního materiálu na Stádlech. Upozorňujeme občany, že platí zákaz dalšího skladování a zavážení.

Jak se dozvíte z usnesení, máme připraven na rok 2009 plán a rozpočet na další opravu místních komunikací. Je v rozsahu 1,2 mil Kč. Jeho realizace je odvislá od prodeje pozemků v Drválovicích. Jako hlavní akci na příští rok jsme si schválili provedení zateplení budovy ZŠ, včetně nové regulace a fasády. Zvažována je i možnost fotovoltariky na střeše této budovy, pro výrobu alternativní el. energie.

Zastupitelstvo se rovněž rozhodlo, že výtěžek z 3. obecního plesu věnuje na opravu věžních hodin na evangelickém kostele. Byla podána žádost na Krajský úřad o dotaci. Ta bude v případě přidělení 50 % nákladů. Rozpočet na opravu je 350 tis Kč. Obec v případě schválení přispěje společně s výtěžkem plesu i darem do celkové částky 50 tis Kč. Co tedy říci závěrem roku?

Chtěl bych Vám všem upřímně popřát jménem svým i zastupitelstva, radostné prožití Vánočních svátků a šťastný Nový rok 2009.

Petr Dvořáček – starosta

Zprávy z radnice

Zastupitelstvo obce, kterého se na 24. zasedání konaném 25.11.2008 ve Vanovicích zúčastnilo 8 členů, schválilo:

– zprávu o kontrole usnesení z 23. jednání a mimořádného jednání zastupitelstva obce

– zprávy o činnosti výborů za uplynulé období

– firmu SITA CZ pro zajištění svozu TKO na rok 2009

– poplatek za svoz TKO na rok 2009 – 400,- Kč na trvale hlášenou osobu a 500,- Kč na rekreační objekt.

– příkaz k provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2008

– složení inventarizačních komisí

Zastupitelstvo obce bere na vědomí

– protokol o rozboru vody po instalaci odželezňovacího filtru do vrtu v Křemílkách

– stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích MěÚ Boskovice – zpomalovací práh v Drválovicích

– sdělení MěÚ Boskovice o postoupení stížnosti občanů na neudržování pozemku p.č.225 v k.ú. Vanovice, Státní rostlinolékařské správě Blansko

– žádost o souhlas s užíváním studny ležící na pozemku obce – Martina Kohlstromová, Třebíč

– žádost o rozšíření veřejného osvětlení – Miroslava Šindelářová, Vanovice 85

– nabídku firmy DEAS na opravu místních komunikací v roce 2009

– oznámení a pozvánka k ústnímu jednání ve věci stavby ČOV na p.č. 297/9 v k.ú. Drválovice

Zastupitelstvo obce ukládá:

– zajistit osazení dopravního značení na nově vzniklé křižovatce v Drválovicích

– posoudit možnost rozšíření veřejného osvětlení

– zajistit setkání se zástupci obcí, kde provozují větrné elektrárny

Příští řádné jednání zastupitelstva obce se uskuteční v úterý 30. prosince v 18 hodin v zasedačce Obecního úřadu ve Drválovicích.

Odečty vodoměrů

Oznamujeme, že ve dnech 17. – 19. prosince budou provedeny odečty vodoměrů. V případě nepřítomnosti nahlaste prosím stav vodoměru na obecní úřad nejpozději do 15.1.2009.

PET láhve do pytlů prozatímně končí

Firma VSP Group Olešnice, která zajišťovala v našich obcích sběr PET lahví do sběrných vaků, je nucena tento sběr s okamžitou platností zastavit. Důvodem je negativní vývoj na trhu druhotných surovin, na které není odbyt. V případě zlepšení situace se bude jednat o obnovení tohoto sběru.

V současné době tedy bude sběr PET lahví probíhat prostřednictvím kontejnerů společnosti SITA, který je ve Vanovicích u prodejny Jednoty a do Drválovic bude zajištěn v nejbližších dnech.

Myslivecký ples

Myslivecké sdružení Vanovice – Borotín pořádá v sobotu 10. ledna od 20 hodin Myslivecký ples. Připravena bude tradičně bohatá tombola a kvalitní občerstvení, včetně zvěřinových specialit. K tanci a poslechu hraje skupina Slza.

3. Obecní ples

Obec Vanovice pořádá v sobotu 31. ledna od 20 hodin v kulturním domě 3. obecní ples. Připraveno bude předtančení, bohatá tombola a pestrý výběr kvalitního občerstvení. K tanci a poslechu hraje skupina MIX Boskovice. Rezervaci stolů je možno provádět buď na obecním úřadě, nebo na telefonu 604 44 89 20.

Šachy

Lipovec „E“ – Vanovice 3:2

(Hrabal 1, Vahala 1)

Vanovice – Adamov „C“ 2:3 (

M. Čejka 1, Přibyl 0,5, Hampl 0,5)

Kunštát – Vanovice 3,5:1,5

(Hrabal 0,5, Vahala 0,5, Hampl 0,5)

Turnaj mládeže

V neděli 12. října se v místním pohostinství konal II.ročník šachového turnaje mládeže. Vítězkou se stala Petra Javůrková se ziskem 4 bodů. Na druhém místě skončil Jaroslav Vaško a na třetím Daniel Javůrek, oba získali po dvou bodech. Tabulku uzavírali Martin Špidla a Radek Čejka s jedním bodem.

Stolní tenis

OP III

Vanovice – Petrovice „B“ 12:6, Bořitov – Vanovice 8:10, Vanovice – Borotín 9:9, Svitávka „B“ – Vanovice 6:12

OP IV

Rájec – Vanovice „B“ 13:5, Vanovice „B“ – Němčice „C“ 10:8, Rohozec „C“ – Vanovice „B“ 12:6, Vanovice „B“ – Bořitov „B“ 14:4

OS I

Vanovice „C“ – Brumov 7:11, Vysočany „D“ – Vanovice „C“ 13:5, Vanovice „C“ – Boskovice „C“ 5:13, Lhota Rapotina – Vanovice „C“ 13:5

Áčko se drží na druhém místě a jediným cílem v letošní sezóně je postup. Béčko je podle předpokladů ve středu tabulky a s největší pravděpodobností se jej nebude týkat ani boj o postup, ani o záchranu v soutěži. Tomu se však asi nevyhne Céčko, kterému se vůbec nedaří a s jedinou remízou uzavírá tabulku OS I. Do konce soutěže je však ještě daleko..

Jubilanti v prosinci a v lednu

Blahopřejeme oslavencům, kteří v prosinci a v lednu slaví významné životní jubileum.

Prosinec 2008

Paní Zdenka Tajovská 87 let Vanovice

Paní Jarmila Přichystalová 50 let Drválovice

Leden 2009

Paní Milada Nechutová 97 let Vanovice

Paní Věra Vojtěchová 85 let Vanovice