Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

všichni jsme se probudili do skutečného zimního počasí. Věřím, že nebudeme jako silničáři a nebudeme se vymlouvat, že nás zima překvapila. Již s předstihem jsme v obou obcích nainstalovali nádoby na posyp a budeme se snažit s využitím zakoupené techniky udržet komunikace a chodníky v provozuschopném stavu.

A nyní již k dění v obci. Jsem především rád, že jsme před zimou dokončili mechanické čištění vodovodního řadu v Drválovicích. Nevím, jak dlouho bude probíhat jeho dočištění postupným odkalováním. Mohu jen s čistým svědomím konstatovat, že jsme v letošním roce pro zlepšení kvality vody udělali maximum. Podle odborných posudků, kdyby námi provedená opatření nepomohla, zbývá již jen buď provedení vnitřního průtahu potrubí plastem, nebo výměna celého vodovodního řadu. Oboje finančně náročné. Vše nám stěžuje, že občané z Drválovic jen v malém množství odebírají vodu z obecního vodovodu. Ta pak zůstává delší dobu v potrubí stát, čímž se kvalita opět zhoršuje. Vždyť ve vodojemu je voda vynikající.

A nyní snad k dalším věcem. Jelikož se finanční situace obce díky mimořádným výdajům a nižším plánovaným příjmům nevyvíjí ke konci roku dobře, museli jsme přistoupit na sjednání dalšího úvěru ve výši 400 tis Kč, který by nám měl pokrýt splátku faktury za letošní rok za rekonstrukci elektroinstalace v kulturním domě. Další splátka je do konce března a bude rovněž krutá, celkem 600 tis Kč. Náklady na opravy vodovodu v Drválovicích nám pokryje dotace z Jm kraje ve výši 200 tis Kč, kterou obdržíme do vánočních svátků. Vše by vyřešil prodej stavebních pozemků v Drválovicích, který se nám stále nedaří dotáhnout do konce. Zastupitelstvo na svém posledním jednání rozhodlo, že v případě, že nebude do konce roku předložena od firmy Instav Vyškov a.s. kupní smlouva, od tohoto prodeje odstoupí a budeme pozemky nabízet sami a postupně.

Ještě jednu věc bych chtěl okomentovat. Objevují se některé kritiky na letošní vánoční výzdobu v obci. Chci Vás ujistit, že skromnost někdy neškodí. A navíc smrk před fabrikou je již pro dané účely přerostlý a pro zdobení těžko přístupný. A tak dávám za pravdu těm ostatním, kteří naopak výzdobu chválí. Když už jsem u těch vánočních zvyků v obci. V neděli 13.12. jsme v krásném prostředí na Záložně vyslechli adventní koncert, tentokrát na příčné flétny, v podání našich žáků hudební školy Letovice, sester Freitingerových a Lucie Valentové, pod vedením Mgr. Křivinkové. V další části vystoupil pěvecký sbor Vlastimil s Rybovou Vánoční mší. Koncert dotvořila výstavka a prodej vánoční vazby paní Pavlíkové. Bohužel pro velké onemocnění dětí v naší škole odpadá nedělní koncert v kulturním domě. Děti se nám však představí v polovině ledna.

Co říci závěrem letošního roku. Chtěl bych zejména poděkovat všem našim občanům, všem členům zájmových a společenských organizací za vzornou reprezentaci naší obce, poděkovat bych chtěl i našim zaměstnancům na veřejně prospěšné práce, kteří po celý rok pečovali o naše veřejné plochy a prostranství, o obecní lesy a v závěru měli nemalý podíl na čištění vodovodního řadu v Drválovicích.

Jaký bude ten rok 2010, ptáte se jistě také se mnou? Vím dnes již s naprostou jistotou, že nebude lepší jako ten letošní. Hospodářská krize, která postihuje nejen naši republiku, naše obce, naše občany, bude gradovat. Obecní rozpočty budou znovu ochuzeny nižšími výnosy z daní, zvyšuje se nezaměstnanost. Čekají nás rovněž dvoje volby, parlamentní v létě a obecní na podzim. Bude se rozhodovat, kam se tato země i obec vydá.

Vážení spoluobčané, přeji Vám i přesto příjemné a radostné prožití vánočních svátků a pevné zdraví do Nového roku.

A pokud si já něco přeji, tak je to především zlepšení lidských vztahů.

Petr Dvořáček – starosta

Zprávy z radnice

Zastupitelstvo obce, kterého se na 35. zasedání konaném 24.11.2009 ve Vanovicích zúčastnilo 6 členů, schválilo:

– zprávu o kontrole usnesení z 34. jednání zastupitelstva obce

– zprávy o činnosti výborů za uplynulé období

– přijetí dotace ve výši 200.000,- Kč na vyčištění vodovodu v Drválovicích

– rozpočtové opatření č.5, navýšení na straně příjmů i výdajů 49.500,- Kč

– příkaz k provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2009

– skácení poškozeného stromu – Jitka Krejcarová, Vanovice 5

Zastupitelstvo obce bere na vědomí

– zprávu o stavu na plánovaných akcích

– zprávu o předpokládaných příjmech a výdajích do konce roku 2009

– složení inventarizačních komisí k provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2009

– ohlášení zemních prací na obecním pozemku – Jaroslav Bárta – Drválovice

– oznámení MěÚ Boskovice o zahájení stavebního řízení ve věci stavby „Přestavba zastřešení RD Drválovice č.p.19“ – Jana Sedláková, Drválovice

Zastupitelstvo obce ukládá:

– zaslat Agrospolu Knínice výzvu k udržování komunikací

– na příštím řádném zasedání zastupitelstva obce informovat o definitivním rozhodnutí firmy Instav Vyškov ve věci odkupu stavebních pozemků v Drválovicích

Zastupitelstvo obce, kterého se na mimořádném zasedání konaném 9.12.2009 ve Vanovicích zúčastnilo 6 členů, schválilo:

– uzavření úvěrové smlouvy na úvěr ve výši 400.000,- Kč s Poštovní spořitelnou a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu

Příští řádné jednání zastupitelstva obce se uskuteční v úterý 22. prosince od 18 hodin v zasedačce Obecního úřadu ve Vanovicích.

Myslivecký ples

Myslivecké sdružení Vanovice – Borotín pořádá v sobotu 9. ledna od 20 hodin Myslivecký ples. Připravena bude tradičně bohatá tombola a kvalitní občerstvení, včetně zvěřinových specialit. K tanci a poslechu hraje skupina Slza.

4. Obecní ples

Obec Vanovice pořádá v sobotu 6. února od 20 hodin v kulturním domě 4. obecní ples. Připraveno bude předtančení, bohatá tombola a pestrý výběr kvalitního občerstvení. K tanci a poslechu hraje skupina MIX Boskovice. Rezervaci stolů je možno provádět buď na obecním úřadě, nebo na telefonu 604 44 89 20.

INZERCE

Dovolte mi, abych vás pozvala na výuku angličtiny v Cetkovicích. Studium anglické gramatiky, volná konverzace, četba, poslech, překlady a příprava ke zkouškám, v soukromí nebo v kurzech.

Nabízím vám individuální přístup k výuce, navázání na vámi již dosažené znalosti, jejich prohloubení a zdokonalení. Studenti všech věkových kategorií jsou vítáni!

informace na www.anglictina-cetkovice.cz

Kontakt: Dagmar Drápalová, tel.775559968

Vánoční turnaj mládeže ve stolním tenise

TJ Sokol Vanovice pořádá již tradiční Vánoční turnaj mládeže ve stolním tenise. Chlapci a dívky ve věku do 18 let, kteří se chtějí turnaje zúčastnit, ať se dostaví v neděli 27. prosince v 8:45 do kulturního domu ve Vanovicích. Zahájení turnaje je v 9 hodin.

Šachy

Nejhorší umístění v historii oddílu se rýsuje po polovině soutěže našim šachistům. Kvalita a zkušenosti však v týmu jsou, tak snad družstvu dopomůžou k posunu z posledního místa tabulky.

Lipovec „E“ – Vanovice 4,5 : 0,5

(Audy 0,5)

Kunštát – Vanovice 3 : 2

(Hrabal 1, Audy 1)

Vanovice – Rovečné „B“ 1 : 4

(Klika 1)

Lipůvka – Vanovice 4 : 1

(Přibyl 1)

Vanovice – Němčice 1 : 4

(Hrabal 1)

Stolní tenis

Už do své poloviny se dostaly soutěže ve stolním tenise. „Áčko“ podává vyrovnané výkony, jen škoda smolné prohry na půdě posledních Vysočan. „Béčko“ se zatím trápí a asi na ně letos nezbude místo mezi elitní šestkou, hrající o postup. Výborné výsledky naopak má „céčko“, které vede OS II. a určitě se bude chtít pokusit o postup do vyšší soutěže.

OP II

Bořitov – Vanovice 9:9, Vanovice – Veselice 9:9, Vysočany „B“ – Vanovice 10:8

OP IV

Vanovice „B“ – Veselice „B“ 7:11, Vysočany „C“ – Vanovice „B“ 11:7, Vanovice „B“ – Rohozec „C“ 10:8

OS II

Okrouhlá – Vanovice „C“ 6:12, Vanovice „C“ – Žďárná „C“ 13:5, Chrudichromy – Vanovice „C“ 5:13, Vanovice „C“ – Šošůvka „D“ 14:4

Jubilanti v prosinci a v lednu

Blahopřejeme oslavencům, kteří v prosinci a v lednu slaví významné životní jubileum.

Prosinec 2009

Paní Zdenka Tajovská 88 let Vanovice

Paní Milada Kolářová 80 let Drválovice

Leden 2010

Paní Věra Vojtěchová 86 let Vanovice

Paní Miloslava Chladilová 60 let Drválovice

Rozloučili jsme se

S panem Miroslavem Vojtěchem Vanovice 50

+ 30.11. 58 let

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast