Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

je začátek měsíce srpna a pro naše školáky se prázdniny přehouply do druhé poloviny. Říká se: Je okurková sezóna, kdy se toho moc neděje, je doba dovolených. Není tomu tak ale v našich obcích. Dnes kdy píši tyto řádky, je dokončována parková úprava nového, myslím si, že krásného zákoutí naší obce. Ano jde o nový park s odpočinkovou zónou pod farskou zdí. Zeleň byla obměněna, usazena zde zrekonstruovaná socha J.A.Komenského a zbývá zde ještě osadit lavičky, odpadkový koš a opravenou plakátovací tabuli. Věřím, že si sem najdeme každý cestu a oceníme odbornou práci firmy Floart z Olomouce. Chtěl bych všechny požádat, aby si tohoto nového zákoutí vážili a přeji si, aby plně sloužilo svému účelu. Podobným způsobem budeme pokračovat i v dalších částech obce. Zejména na hřbitově, před školou, v Drválovicích na návsi, a je těch koutů jistě více. Tento týden byla dokončena projektová dokumentace na velkou investici v prostoru u kulturního domu – projekt s názvem „Rozšíření volnočasových aktivit„ byl předán na stavební úřad s návrhem na vydání stavebního povolení. Souběžně je rovněž zpracovávána žádost o jeho podporu z fondů EU. Jedná se o investici za téměř 20 mil Kč. V případě úspěchu a výběru projektu bude podpořena 92 % z EU. Jinak ji začneme realizovat po etapách, dle finančních možností obce.

Tento týden zahájila odborná firma z Pardubic, dlouho očekávanou opravu požární nádrže v Drválovicích. Předpokládané náklady dosáhnou více jak 80 tis Kč a očekáváme, že konečně umožní naplnění oblíbené zásobárny požární vody, ale i prostorů ke koupání i když na vlastní nebezpečí. Co ještě chceme do konce roku stihnout, jistě se ptáte? Po získání finančních prostředků z prodeje pozemků v Drválovicích se zaměříme na nutné opravy v kulturním domě, zejména výměnu el. instalace a oprav prostorů jeviště. Rovněž naše škola volá po zateplení a nové fasádě. Tyto akce jsou projekčně i rozpočtově připraveny. Chtěli bychom nechat zpracovat projekt na obnovu zeleně na hřbitově, na dokončení oprav místních komunikací v obou obcích a také na posílení vodních zdrojů. Ano, voda nás v těchto dnech opět pozlobila. Objevil se pokles v obou vodojemech. Díky tomu, že se podařilo ve Vanovicích včas objevit 2 poruchy, byl doufám problém zažehnán. Jedna porucha byla ve Fabrice a druhá, doposud neodstraněná, pod silnicí u školy. Jsou to všechno neplánované náklady, i když se snažíme většinu z nich odstraňovat vlastními silami, přesto některé vyžadují zásah odborné firmy.

Voda se stane v nejbližším obdobím problémem naší obce, zvláště při plánovaném náběhu bytové výstavby. Proto naše včasné snahy o posílení zdrojů. Chtěl bych vás v závěru pozvat jménem obce i farního sboru na další koncerty do našeho kostela. První pozvánka je v tomto zpravodaji. Další a letos poslední je naplánován na 18. října, kdy vystoupí žáci ZUŠ z Letovic. A také na letošní oslavy 90. výročí vzniku ČSR. Oslava bude 28. října, v den státního svátku. Připravujeme lampiónový průvod z Vanovic a Drválovic se zastavením u pomníku 1. sv. války u katolického kostela. Hlavní oslava proběhne v novém parku u sochy J.A.K.. Vystoupí náš pěvecký sbor Vlastimil, proslov přednese někdo z významných osobností našeho veřejného života a na závěr jsme zajistili odpálení ohňostroje. Věříme, že oslava se stane významným připomenutím tohoto významného dne v dějinách naší země.

Prázdninami jsem začal a protože další zpravodaj vyjde až počátkem září nezbývá mě než dětem popřát tu druhou polovinu stejně krásnou jako první a vzkázat dětem i rodičům. „Už se na vás všichni těšíme. Zvláště na letošní prvňáčky, kterých bude 7.“

Závěrem mě ještě dovolte, abych poděkoval našemu Mysliveckému sdružení, které minulý týden připravilo skvělou ukázku své organizační práce při přípravě zkoušek loveckých psů, které proběhly v naší obci.

A musím ještě využít zbytku místa a pozvat vás důležité akce, které se dotýkají i našich obcí. 30. srpna 2. ročník Cyklovýletu Okolo Malé Hané se startem ve V. Opatovicích a 31. srpna na 4. Dožínkové slavnosti ve Vískách.

Petr Dvořáček – starosta

Zprávy z radnice

Zastupitelstvo obce, kterého se na 20. zasedání konaném 22.7.2008 v Drválovicích zúčastnilo 7 členů, schválilo:

– zprávu o kontrole plnění usnesení z 19. jednání zastupitelstva obce Vanovice

– zprávy o činnosti výborů za uplynulé období

– zprávu o hospodaření obce za 1. pololetí 2008

– smlouvu o dílo s firmou Floart na zhotovení sadových úprav parčíku pod farou a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu

– provedení opravy požární nádrže v Drválovicích dle nabídky firmy BG SYS HT

– prodej pozemku p.č. 140/1 v k.ú. Vanovice prostřednictvím RK Reality Kolínský

– zakoupení služebních mobilních telefonů pro starostu, místostarostu a správce vodovodu

– zakoupení GSM ovládače a hlásiče David a jeho instalaci ve vodojemu

Zastupitelstvo obce bere na vědomí

– zprávu o stavu na plánovaných akcích

– návrh smlouvy s firmou Mirajar na odkup stavebních pozemků v Drválovicích

– zápis z veřejného projednání návrhu změn č. 2 a 3 územního plánu obce Vanovice

– oznámení MěÚ Boskovice o zahájení kolaudačního řízení na stavbu domovní ČOV – David Midgley, Vanovice 18

– kolaudační rozhodnutí MěÚ Boskovice o povolení užívání vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení a komunikace v místě nové výstavby v Drválovicích

– souhlas MěÚ Boskovice s trvalým odnětím částí stavebních pozemků v Drválovicích ze zemědělského půdního fondu Zastupitelstvo obce ukládá:

– požádat MěÚ Boskovice o schválení umístění retardéru v Drválovicích, včetně instalace dopravního značení

– zajistit ořez ořechů, zasahujících do místní komunikace v Drválovicích

– prostřednictvím JUDr. Kolínského zajistit přepracování návrhu kupní smlouvy na odkup stavebních pozemků v Drválovicích

– požádat Agrospol Knínice o navrácení prostoru obecní cesty za st. pozemky v Drválovicích

Zastupitelstvo obce, kterého se na mimořádném zasedání konaném 30.7.2008 ve Vanovicích zúčastnilo 6 členů, schválilo:

– kupní smlouvu mezi obcí Vanovice a firmou Mirajar Horní Věstonice na prodej stavebních pozemků v Drválovicích a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. Hlasy: 5 pro, 0 proti, 1 se zdržel

Příští řádné jednání zastupitelstva obce se uskuteční v úterý 26.srpna v 18 hodin v zasedačce Obecního úřadu ve Vanovicích.

Pozvánka na koncert

Obec Vanovice a farní sbor ČCE ve Vanovicích srdečně zvou všechny občany na koncert, který se uskuteční v neděli 7.září od 18 hodin v evangelickém kostele ve Vanovicích. Vystoupí Rula Machačová a její hosté. Součástí koncertu bude výstava obrazů.

Volejbalový turnaj

TJ Sokol Vanovice zve všechny příznivce sportu na 4. ročník volejbalového turnaje, který proběhne v sobotu 16. srpna od 8:30 na víceúčelovém hřišti za KD. Turnaje se tradičně zúčastní 8 smíšených amatérských týmů z Vanovic, Světlé, Jaroměřic, Městečka Trnávka, Vísek a Biskupic.

V průběhu celého turnaje bude připraveno bohaté a kvalitní občerstvení, včetně točeného piva a uzeného masa. Po skončení turnaje bude následovat posezení s reprodukovanou hudbou

Tenisový memoriál Jiřího Dokoupila

I na potřetí se vítězem turnaje, kterého se letos zúčastnilo 10 hráčů, stal Zbyněk Tajovský, když v repríze loňského finále zdolal Zdeňka Zoubka, tentokrát po setech 6:2, 6:1. Pohár za 3. místo si odnesl Michal Gonšor po vítězství nad Radkem Chlupem.

Vítězem tzv. soutěže útěchy, kde se utkávají hráči vyřazení v 1. kole, se stal Jakub Karlíček.

Malá kopaná

Pohár za 1. místo ze Světlé

Naši hráči prolomili prokletí světelského turnaje a poprvé v historii se v něm radovali z celkového vítězství. V základní skupině obsadili, po remíze 1:1 s Malou Roudkou, drtivé výhře 4:0 nad Support Šebetov a prohře 0:1 se Světlou, druhé místo. V semifinále si ale poradili s vítězem skupiny B, Borotínem 1:0 a ve finále oplatili domácím prohru ze skupiny, i když až po dramatickém penaltovém rozstřelu. V základní hrací době branka nepadla.

Vojtěch Šmeral se díky třem vstřeleným brankám dělil o 1. místo mezi nejlepšími střelci.

4. liga

Po letní přestávce odstartovala podzimní část ligy malé kopané. Náš tým by se rád pokusil o návrat do 3. ligy.

Dynamo Čížovky – Vanovice 3:3

Na domácím hřišti se naši hráči představí v sobotu 30.8. od 17:00 proti Pentaco Boskovice.

Jubilantka v srpnu

Blahopřejeme oslavenkyni, která v srpnu slaví významné životní jubileum.

Paní Anna Kupsová 75 let Vanovice

Vítáme do života

Lukáši Sedláčkovi, který se narodil 17.7.2008 přejeme do života vše nejlepší!

Rozloučili jsme se

S paní Milenou Dvorskou Vanovice 49

+ 12. 7. 70 let

S paní Olgou Bohatcovou Drválovice 7

+ 21. 7. 89 let

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast