Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

protože mi dnes ve Zpravodaji byl dán trošku větší prostor než obvykle, mohu Vám podat některé podrobnější informace o dění v naší obci za uplynulé období. A věřte, že toho je hodně, co se událo. Snad úvodem začnu jednou radostí. A tou je pro mě vždy slavnostní zahájení nového školního roku, kterého jsem se společně s p. J. Pinkavou zúčastnil. Měli jsme velkou radost, že do 1. třídy nastoupilo 7 nových žáků a také z toho, že máme stabilní učitelský sbor, který skýtá našim dětem garanci kvalitní výuky. Daleko více však bylo v tomto měsíci těch věcí nepříjemných. Možná znovu připomenu vykradenou knihovnu v kulturním domě, poškození nových vstupních dveří a ztrátu počítače na veřejný internet. Dveře jsou sice již opravené, ale na nový počítač obec hledá prostředky, protože pojišťovna nám zaplatí pouze poškozené dveře.

Začal jsem novým odstavcem, protože chci napsat delší komentář k největšímu problému uplynulého období, což byla otázka kvality vody v Drválovicích. Říká se, že po bitvě je každý generál a nic nejde vrátit zpět. Po převážnou část doby, co je vodovod v Drválovicích v provozu, se potýkáme někdy s většími, někdy s menšími připomínkami asi 30 domácností, které vodu odebírají, na kvalitu dodávané vody, zvláště na velké množství železa. Problém jsme začali řešit razantně v minulém roce, kdy byl zakoupen automatický odželezňovací filtr za 250.000,-Kč, který je umístěn ve vrtu v Křemílkách. Jeho instalace zajistila, že voda přitékající do vodojemu v Drválovicích, je čistá, železa zbavená. Celý problém se přenesl do vodojemu a litinového vodovodního řadu po obci, který byl železem zanesen a nasycen. Na doporučení firmy Vodaservis ze Žďáru nad Sázavou, jsme se rozhodli i tento problém řešit. Byl vyčištěn v první fázi vodojem, včetně provedení opravy tak, aby neunikala kolem přírub voda. Následovalo napuštění řadu roztokem kyseliny citronové a proplachování vodou k odstranění všech uvolněných usazenin. Vše probíhalo průběžně, ztížené nedostatkem vody, kdy jsme museli vodu navážet v cisternách z Jevíčka, ale výsledek se nedostavoval. Pozvali jsme znovu firmu Vodaservis, která nám doporučila přechlorování vody v potrubí a protiproudové proplachování tlakovou vodou, aby se uvolnily usazeniny železa. Tato opatření byla ukončena ve středu. Od čtvrtka jsme vyzvali občany, aby odpouštěli vodu z vodovodních přípojek k úplnému odkalení. I nadále po naplnění vodojemu, počítáme s odkalováním pomocí hydrantů. Pro vyzkoušení byl firmou Vodaservis zapůjčen jeden filtr, který je namontován na jedné přípojce a budeme vyhodnocovat jeho účinnost pro případné zakoupení i pro ostatní domácnosti. Odborná firma nám potvrdila, že náš postup byl správný a jediný možný a také to, že k úplnému vyčištění dojde zhruba do 1 měsíce. Je však třeba, aby voda v potrubí nestála, aby co nejvíce proudila.

Tolik obšírná zpráva na vysvětlenou, zakončená poděkováním pro pana Mir. Přibyla a J. Chladila, kteří celou akci i ve svém volném čase zajišťovali. Bylo to razantní řešení, které doufám povede k Vaší spokojenosti. Jménem Obecního úřadu se Vám všem, se kterými jsem osobně nemluvil, chci ještě jednou omluvit a poděkovat za neskonalou trpělivost. Počítáme rovněž s tím, že budeme způsobené problémy kompenzovat při vyúčtování vodného v závěru letošního roku.

A nyní již k dalšímu dění v obci. V minulých dnech byla dokončena letošní největší naše akce – Celková rekonstrukce el. instalace v KD Vanovice, včetně maleb a nátěrů, nového osvětlení a nových záclon. Věřím, že již první návštěvníci na pouťové zábavě ocení současný vzhled našeho stánku kultury a sportu. Investice za více jak 1,2 mil Kč konečně zajistí bezpečný provoz v KD a myslím, že i zvýší estetický zážitek ze všech pořádaných akcí. Nyní je v prostorách prováděn úklid a já Vás jen chci poprosit: „Všichni uživatelé, chraňte náš společný majetek a hlídejte veškeré pokusy o jeho poškozování. Je to Vás všech a zbudované z Vašich peněz.“

Obec v minulých dnech podala žádost v rámci PRV osy Leader, na opravu prostoru před fabrikou, včetně chodníčku a prostoru u školy a cesty na faru, včetně doplnění zeleně, laviček a odpadkových košů. Jde o akci na příští rok, za více jak mil Kč, kde bychom v případě úspěchu obdrželi 70 % investovaných prostředků zpět. Výsledek se dozvíme koncem září t.r.

Úspěšně probíhají jednání s firmou Instav Vyškov na odkoupení pozemků na výstavbu v Drválovicích. Smlouvu nám připravuje notář, tak očekáváme jeho garanci, abychom nepřišli v dnešní době k oblíbenému způsobu, že nebudou ani pozemky, ani peníze. A věřte, že jde o velkou částku, která by umožnila náš velký rozvoj v příštím období. Předpokládá se, že domy budou na pozemcích postaveny tak, aby na jedné parcele byly postaveny 2, takže ne 10, ale celkem 20 RD. Prostředky z prodeje nutně potřebujeme, abychom vůbec pokryly rozpočet obce v letošním roce, kde se pohybujeme docela na hraně.

Po odkupu bude výše uvedená firma zahajovat asi již v tomto roce první etapu výstavby, a začneme řešit výstavbu avizovaného penzionu, s jehož realizací bude rovněž započato již v příštím roce.

S novou výstavbou souvisí i potřeba zajištění další pitné vody, nejen pro Drválovice, ale i Vanovice. V úterý předložím zastupitelstvu můj návrh na řešení, který bude spočívat v napojení obce na přivaděč Velké Opatovice – Boskovice, který vede podél autostrády. Mám již písemný souhlas od vlastníka, Svazku vodovodů a kanalizací, i cenu, za kterou by nám vodu prodávali. Je to z pohledu obce řešení dlouhodobé, stabilní a nejlevnější. Pokud zastupitelstvo návrh podpoří, začneme akci okamžitě připravovat, tak aby mohla být v příštím roce realizována. Ke spolupráci se jistě rád připojí i Agrospol, který se rovněž potýká s nedostatkem vody ve středisku Vanovice.

Jak jste již zaregistrovali, nastoupila na naši obec, na základě výběrového řízení nová účetní, sl. Lucie Zouharová z Boskovic. Přeji ji hodně úspěchů v práci i v jednání s Vámi, našimi spoluobčany.

Petr Dvořáček – starosta obce

Zprávy z radnice

Zastupitelstvo obce, kterého se na 32. zasedání konaném 25.8.2009 ve Vanovicích zúčastnilo 7 členů, schválilo:

– zprávu o kontrole usnesení z 31. jednání zastupitelstva obce

– zprávy o činnosti výborů za uplynulé období

– změnu lokality pro výstavbu penzionu ke KD ve Vanovicích

– výsledek výběrového řízení na pozici účetní a administrativní pracovník. Tuto funkci bude na OÚ ve Vanovicích vykonávat slečna Lucie Zouharová z Boskovic

– podání žádosti o dotaci na obnovu místních komunikací v obci v rámci programu Leader

– rozpočtové opatření č.3

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

– zprávu o stavu na plánovaných akcích

– oznámení MěÚ Boskovice o zahájení kolaudačního řízení a kolaudační rozhodnutí na nádrž na kejdu ve středisku RV Vanovice – Agrospol Knínice

– územní souhlas MěÚ Boskovice s umístěním zemědělské stavby – Robert Horák, Vanovice 53

Zastupitelstvo obce ukládá:

– zúčastnit se dne 1.9. vodoprávního jednání v sídle agrospolu Knínice

Příští řádné jednání zastupitelstva obce se uskuteční v úterý 22. září v 18 hodin v zasedačce Obecního úřadu ve Vanovicích

Pouť bude 27. září

V letošním roce proběhne pouť v neděli 27. září. Pouťové atrakce budou pravděpodobně opět u kulturního domu.

Předpouťová zábava

SDH Vanovice pořádá v sobotu 26. září od 21h v kulturním domě ve Vanovicích Předpouťovou zábavu. Připraveno bude kvalitní občerstvení, k tanci a poslechu zahraje skupina Krounex.

Mladí hasiči soutěžili

V sobotu 5. září se v Borotíně konala tradiční soutěž mládeže v hasičském sportu. Náš sbor zastupovalo družstvo mladších hasičů, kteří se umístili na krásném 2. místě. V doplňkové soutěži Kýbl kap dokonce nenašli žádného přemožitele.

Volejbalový turnaj

V sobotu 8. srpna se uskutečnil již 5. ročník volejbalového turnaje smíšených týmů. V konkurenci osmi týmů se z vítězství radovali hráči Star Velké Opatovice, když ve vyrovnaném finále přehráli obhájce ze Světlé. Třetí skončilo družstvo Boskovic.

Fotky z této vydařené akce si můžete prohlédnout na našich webových stránkách.

Malá kopaná

IV. Liga

Do podzimní části soutěže vstoupili naši hráči hrozivým debaklem na hřišti Krasové. Následné dvě remízy je poslaly do spodní části tabulky, jen 3 body od sestupových pozic.

FK Krasová – Vanovice 15:2

Vanovice – Oknostyl Rohozec 2:2

Sokol Valchov – Vanovice 3:3

Vanovice – SK Jestřebí 0:3

K dalším bojům o ligové body se Panthers Vanovice představí na domácím hřišti v sobotu 3.10. od 16 hodin, kdy bude jejich soupeřem Tuzemák Boskovice.

Ženáči pokořili Svobodné

Po dlouhé době se v tradičním fotbalovém utkání radovali Ženatí, když dokázali porazit Svobodné na pokutové kopy. V normální hrací době skončil zápas 2:2.

Jubilanti v září

Blahopřejeme oslavencům, kteří v září slaví významné životní jubileum.

Paní Milada Kolářová 87 let Drválovice

Paní Marie Štrajtová 85 let Drválovice

Pan Jiří Pinkava 60 let Vanovice

Pan František Kubín 60 let Vanovice

Rozloučili jsme se

S paní Jitkou Špikovou Vanovice 155

+ 29.8. 73 let

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast