Název Vystavovatel Kategorie Datum zveřejnění
Stanovení minimálního počtu členů

Stanovení minimálního počtu členů volebních okrskových komisí

OÚ Vanovice Oznámení od 03.08.2020
do 05.10.2020
Oznámení DSO MH

oznámení o zveřejnění dokumentů MH

Oznámení o zveřejnění Svazek obcí Malá Haná

Svazek obcí MaláHaná Oznámení od 20.07.2020
do 31.12.2020
Oznámení o zveřejnění dokumntů rozpočtového hospodaření Svazku Malá Haná

DSO MH oznámení 20.7.2020

Svazek obcí Malá Haná Závěrečný účet od 20.07.2020
Závěrečný účet obce za rok 2019

Závěrečný účet za rok 2019

Příloha č. 1 – Výkaz

Příloha č. 2 – Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha 2019pro hodnocení plnění rozpočtu 2019

Příloha č. 3 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

Příloha č. 4 – Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha 2019 ZŠ a MŠ Vanovice

obecní úřad Závěrečný účet od 24.06.2020
do 30.06.2021
Dražební vyhláška

Dražební vyhláška (5)

Exekutorský úřad Brno – venkov Dražební vyhlášky od 24.06.2020
do 18.09.2020
Mimořádné opatření

Mimořádné opatření 23.3.2020

Ministerstvo zdravotnictví Oznámení od 25.03.2020
Usnesení vlády

USNESENÍ VLÁDY Č.247

USNESENÍ VLÁDY Č.248

USNESENÍ VLÁDY Č.249

Vláda ČR Oznámení od 19.03.2020
Rozhodnutí

Nařízení_roušky

JMK Rozhodnutí od 19.03.2020
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Mimořádné opatření- nemocnice

Mimořádné opatření -občané

Mimořádné opatření – pořadatelé, akce

Mimořádné opatření -školy

Mimořádné opatření – lékaři

Ministerstvo zdravotnictví Oznámení od 10.03.2020
Oznámení DSO Technické služby Malá Haná

oznámení o zveřejnění dokumentů TS MH

 

DSO Malá Haná Oznámení od 02.01.2020
do 31.12.2020
Závěrečný účet za rok 2018

Závěrečný účet za rok 2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Rozvaha,Výkaz zisku a ztrát,Příloha

 

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 31.10.2019

obec Vanovice Závěrečný účet od 25.06.2019
Veřejnoprávní smlouva

Veřejnoprávní smlouva

obecní úřad Veřejnopravní smlouvy od 07.05.2019
do 07.05.2022
Řád veřejného pohřebiště obce Vanovice

Řád VP Vanovice

Zastupitelstvo obce Usnesení zastupitelstva od 06.03.2019
do 23.03.2019
Návrh střednědobého výhledu na roky 2019-2023

Návrh střednědobého výhledu na roky 2019-2023

DSO TS Malá Haná Rozpočet Svazku obcí od 05.02.2019
do 31.12.2023
Veřejnoprávní smlouva

Veřejnoprávní smlouva o výkonu

obecní úřad Veřejnopravní smlouvy od 24.01.2019
do 31.12.2022
Rozpočet na rok 2019

Rozpočet obce Vanovice na rok 2019

OÚ Vanovice Rozpočet a hospodaření obce od 27.12.2018
oznámení R43

Oznámení o zveřejnění dokumentů Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43

Svazek obcí pro výstavbuR43 Oznámení od 14.12.2018
Opatření obecné povahy

opatření obecné povahy

MěÚ Boskovice Obecně závazné vyhlášky od 26.07.2018
Závěrečný účet za rok 2017

Závěrečný účet 2017

Příloha č. 1 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Příloha č. 2 – Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha

obecní úřad Závěrečný účet od 26.06.2018
Návrh závěrečného účtu

Příloha Návrh závěrečného účtu za rok 2017

 

Příloha č. 1 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Příloha č. 2 – Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha

Příloha č. 3 – Zpráva o výsledku přezkoumání

Příloha č. 4 – Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát,

 

obecní úřad Závěrečný účet od 06.06.2018


Záznam 1-20 z 489