Název Návrh závěrečného TS Malá Haná za rok 2022
Kategorie Oznámení
Vystavovatel Svazek obcí
Datum zveřejnění 04.05.2023
Popis a přílohy

Návrh ZÚ plný rozsah

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření