Název Zahájení obnovy katastrálního operátu Vanovice
Kategorie Oznámení
Vystavovatel Státní pozemkový úřad
Datum zveřejnění 20.10.2023
Datum sejmutí 31.12.2025
Popis a přílohy

Oznámení zahájení obnovy kat. operátu Van