Starosta stanovil minimální počet členů okrskových volebních komisí

počet členů komise