Zastupitelé se scházejí na pravidelných veřejných zasedáních ve Vanovicích nebo v Drválovicích.

Starosta:

Pavlík Josef

Místostarosta:

Petr Dvořáček

Předseda kontrolního výboru:

Bc. Dračka Svatopluk

Předseda finančního výboru:

Linda Krejčiříková

Předseda kulturně – školského výboru:

Chalupová Lenka

Předseda osadního výboru pro Drválovice:

Lukáš Kohoutek

Člen finančního výboru:

Josef Pavlík ml.

Člen kontrolního výboru:

Miroslav Přibyl, Jiří Bohatec

Členové výborů kteří nejsou členy zastupitelstva

Člen finančního výboru:

Bc.Jitka Špidlová,

Členové osadního výboru

Marcela Sušilová, Geršl Milan, Roman Hrdý, Marcel Vondál

Členové kulturního výboru

Jana Bohatcová, Jana Štěpánová, Anna Geršlová, Hana Burkoňová, Lubomír Kobylka, František Kubín, Jana Geršlová, Josef Bohatec,

 

Další stránky