Zastupitelé se scházejí na pravidelných veřejných zasedáních ve Vanovicích nebo v Drválovicích.

Starosta:

Pavlík Josef

Místostarosta:

Petr Dvořáček

Místostarostka:

Lenka Chalupová

Předseda kontrolního výboru:

Bc. Dračka Svatopluk

Předseda finančního výboru:

Linda Krejčiříková

Předseda kulturně – školského výboru:

Chalupová Lenka

Předseda osadního výboru pro Drválovice:

Jiří Bohatec

Člen finančního výboru:

Josef Pavlík ml.

Člen kontrolního výboru:

Miroslav Přibyl, Lukáš Kohoutek

Členové výborů kteří nejsou členy zastupitelstva

Člen finančního výboru:

Bc.Jitka Špidlová,

Členové osadního výboru

Milan Geršl, Miloš Ševčík,

Členové kulturního výboru

Jana Bohatcová, Jana Štěpánová, Anna Geršlová, Hana Burkoňová, Lubomír Kobylka, František Kubín, Jana Geršlová, Lucie Geršlová, Denisa Veselá,

Alena Braunerová, Karel Pírek

 

Další stránky