Zastupitelé se scházejí na pravidelných veřejných zasedáních ve Vanovicích nebo v Drválovicích.

Starosta:

Pavlík Josef

Místostarosta:

Petr Dvořáček

Předseda kontrolního výboru:

Bc. Dračka Svatopluk

Předseda finančního výboru:

Bc. Jitka Špidlová

Předseda kulturně – školského výboru:

Chalupová Lenka

Předseda osadního výboru pro Drválovice:

Geršl Milan

Člen finančního výboru:

ing. Jana Přichystalová, Stanislav Melka, Naděžda Veselá, Linda Krejčiříková

Člen kontrolního výboru:

Miroslav Přibyl, Jiří Bohatec

Člen zastupitelstva:

Martin Chalupa

Další stránky