Oznámení občanům

Poplatky za komunální odpad, poplatky ze psů, nedoplatky za vodné za rok 2017 je možné uhradit na pokladně OÚ Vanovice v úřední hodiny (pondělí ,středa  8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00), případně přiloženou složenkou na poště nebo na běžný účet obce uvedený na faktuře.

 Poplatky uhraďte do 31.3.2018. Současně vyzýváme občany, aby v tomto termínu uhradili dluhy z předešlých let.