Oznámení
Na základě výzvy se přihlásil vlastník včelstev pan Roman Trčka z Horního Smržova,
vlastník splnil zákonnou povinnost ohlášení umístění včelstev v LPIS a veterinární vyšetření včel .
Vzhledem k umístění včelstev, na hranicích parcel různých vlastníků, blízko cesty a nutnému kácení stromů napadených kůrovcem, po dohodě majitel včelstev přislíbil jejich přemístění do 14 dnů .