SDH Vanovice uspořádá v neděli 10.5.2020 v 17 hodin sběr železného šrotu. Prosíme občany, aby sběr připravili před domy, těžké kusy hasiči vynesou.