V pátek 17. října v kině Scala v Brně, pod záštitou hejtmana Jm kraje a primátora města Brna, proběhlo slavnostní vyhodnocení činnosti aktivní zálohy KVV Brno. Jeho součástí bylo i udělení čestného názvu pěší rotě AZ KVV Brno „ Plukovníka Františka Kopuletého“, Českou obcí legionářskou. Jelikož jaroměřický odbojář plk. František Kopuletý, popravený za svoji činnost nacisty má čestný hrob na našem hřbitově na památníku obětem 2. světové války, byli na tuto slavnost pozváni i zástupci naší obce, akce se nakonec zúčastnil starosta Petr Dvořáček. Pro slavnost byl zapůjčen i prapor naší obce a její znak byl součástí hlavní prezentace. Po skončení slavnosti byl promítnut válečný film Václava Marhoula „ Tobruk“. Celý slavnostní podvečer byl zakončen neformálními besedami.

Zástupci Aktivních záloh přislíbili obci možnost zapůjčení některých exponátů do připravované expozice muzea odboje v Drválovicích, za 2. sv. války.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii.