SDH Vanovice provede v neděli 18. dubna v dopoledních hodinách sběr železného šrotu ve Vanovicích. Prosíme občany, aby sběr připravili před domy, těžké kusy hasiči sami vynesou.

Sraz hasičů je v 9:30 u požární zbrojnice.